ESMA udskyder kommenteringsfrist på notat om væsentlighed

Faglig nyhedDet europæiske børstilsynsorgan, ESMA, har for at få så meget input som muligt udskudt fristen for kommentarer på et udkast til fagligt notat om forståelsen af begrebet væsentlighed i regnskabsrapporteringen. Fristen er udskudt til 30. marts 2012. Den europæiske regnskabsorganisation EFRAG ventes at afgive et kritisk høringssvar til ESMA.

Regnskab

Den europæiske organisation for børstilsynsmyndigheder, ESMA, udsendte i november 2011 et fagligt notat i høring om begrebet væsentlighed i regnskabsrapporteringen.

ESMA er interesseret i synspunkter fra alle interesserede parter om forskellige aspekter af begrebet væsentlighed, der spiller en central rolle i de internationale regnskabsstandarder og ikke mindst i håndhævelsen af standarderne via regnskabskontrollen for de børsnoterede selskaber i de enekelte lande.

For at give bedre muligheder for alle parter til at deltage i denne høring, har ESMA udskudt fristen for at afgive kommentarer med en måned til den 30. marts 2012.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har udarbejdet et udkast til høringssvar til ESMA. EFRAG påpeger bl.a., at det må være IASB's opgave at udvikle afklarende retningslinjer om, hvordan begrebet væsentlighed skal forstås i de international regnskabsstandarder. ESMA har en rolle med hensyn til at sikre konsistent anvendelse af IASB's retningslinjer i EU.

EFRAG påpeger, at væsentlighed ikke skal vurderes isoleret, og at man altid bør inddrage de konkrete omstændigheder i vurderingen, Kvantitative tærskler for, hvornår et forhold er væsentligt, bør aldrig anvendes mekanisk uden at inddrage kvalitative vurderinger.

EFRAG har - i konsekvens af den udvidede kommenteringsfrist - meddelt, at fristen for at sende kommentarer til EFRAG er udskudt til 16. marts 2012. FSR - danske revisorer's regnskabstekniske udvalg vil kommentere udkastet via EFRAG og modtager derfor gerne eventuelle inputs fra medlemmer og andre interesserede senest den 9. marts 2012.

Meddelelse fra ESMA om forlængelse af kommenteringsfrist

Høringsnotat fra ESMA om Materiality - november 2011

Udkast til høringssvar fra EFRAG til ESMA om Materiality