EU-kommissionen udsteder retningslinjer om ikke-finansiel rapportering

Faglig nyhedI en ny publikation kommer EU-Kommissionen med retningslinjer for ikke-finansiel rapportering. Formålet er at hjælpe virksomheder til bedre rapportering af ikke-finansiel information.

Regnskab

EU-Kommissionen har i juni 2017 udgivet publikationen Guidelines on non-financial reporting, hvori der gives metodiske retningslinjer for rapportering af ikke-finansiel information. Retningslinjerne skal ses som en frivillig guide til virksomheder, for at hjælpe dem med at rapportere om ikke-finansiel information. Det skal medvirke til øget transparens over for interessenterne. Guiden fokuserer på relevant, brugbar og sammenlignelig information, der sigter mod at gøre ikke-finansiel rapportering koncis. Retningslinjerne er udviklet med en metodik, der skal sikre guidens relevans for virksomheder på tværs af alle brancher.

Publikationen omtaler og skærper forståelsen af en række forhold, der fremhæves som centrale i forhold til ikke-finansiel rapportering. Det indebærer, at den ikke-finansielle rapportering skal udarbejdes med fokus på at være: væsentlig; fair, balanceret og forståelig; omfattende, men koncis; strategisk og fremadskuende; interessentorienteret; konsistent og sammenhængende.

EU-Kommissionens guide indeholder seks forskellige punkter med retningslinjer til, hvad virksomhederne bør oplyse om:

  • Forretningsmodel
  • Politikker og due diligence
  • Resultater
  • Centrale risikoelementer og hvordan de styres
  • Nøgletal
  • Tematiske aspekter

Guiden kommenterer uddybende på hvert punkt, og bringer eksempler og konkrete forhold som regnskabsaflæggere kan overveje at implementere i den ikke-finansielle rapportering.

EU-Kommissionen slår fast, at et anerkendt framework for ikke-finansiel rapportering er en fordel. Med et framework sikres, at 1. der rapporteres om forhold, som har en bred interesse, 2. det begrænser den administrative byrde og 3. muliggør sammenligning af information. Derfor foreslår EU-Kommissionen, at man oplyser om den eller de frameworks, som er anvendt, da det styrker troværdigheden og sammenligneligheden. 

Ifølge EU-Kommissionens guide dækker ikke-finansiel information over environmental-, social- og governance-relateret information. Sammenholdt med CSR-begrebet, jf. årsregnskabsloven §99a, begrebet af ikke-finansiel information bredere.

 

Hele EU-Kommissionens guide om ikke-finansiel rapportering kan læses her