Høring om effekterne af anvendelse af IFRS i EU

Faglig nyhedEU-Kommissionen ønsker at evaluere effekterne af anvendelse af IFRS i EU. Kommissionen har udsendt et spørgeskema med svarfrist den 31. oktober 2014 til brug for evalueringen.

Regnskab

Virksomheder i mere end 100 lande anvender International Financial Reporting Standards (IFRS) i forbindelse med aflæggelse af årsrapport. I EU har alle børsnoterede virksomheder siden 2005 skullet udarbejde koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS.

Formålet med at indføre af IFRS var at ensrette virksomhedernes regnskabsrapportering for at gøre årsrapporter mere transparente og sammenlignelige. Målet var dermed at nedbryde barriererne for international handel med værdipapirer og ultimativt at få EU’s kapitalmarked samt det indre marked til at fungere mere effektivt.

Den 7. august 2014 udsendte EU-Kommissionen en offentlig høring omkring effekten af anvendelsen af IFRS i EU. Kommissionen har til hensigt at foretage en evaluering af IFRS i EU og har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskema, som omfatter en række principielle emner. Resultaterne af den nu iværksatte høring vil indgå i EU-Kommissionens samlede evaluering.

I spørgeskemaet ønsker Kommissionen respondenternes stillingtagen til flere væsentlige forhold vedrørende IFRS-reguleringen, herunder om anvendelsen af IFRS i EU har gjort virksomhedernes årsrapporter mere transparente og sammenlignelige, samt hvilke betingelser, der bør være opfyldt for at standarderne kan godkendes af EU. Yderligere inkluderer undersøgelsen spørgsmål vedrørende kvaliteten af standarderne, fordele og ulemper ved IFRS samt håndhævelsen af IFRS.

EU-Kommissionen ønsker kommentarer senest den 31. oktober 2014.

Evalueringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at den rådgivende regnskabsorganisation EFRAG vil blive omstruktureret i løbet af efteråret 2014. Formålet hermed er at sikre øget europæisk indflydelse på udviklingen af kommende internationale regnskabsstandarder.

EU-Kommissionen har medio august 2014 annonceret efter ansøgere til posten som formand for EFRAGs bestyrelse. Der er ansøgningsfrist den 15. september 2014, kl. 12.00. Læs mere her

Download "Effects of using International Financial Reporting Standards (IFRS) in the EU: public consultation"