FSR - danske revisorer hilser EU-Kommissionens fitness tjek velkomment

Faglig nyhedFSR - danske revisorer støtter, at EU-Kommissionen foretager en gennemgang af EU's regnskabsregler i lyset af øget fokus på ikke-finansiel information, bæredygtighed og fremkomst af ny teknologi.

Regnskab

EU-Kommissionn igangsatte i april 2018 en høring om reglerne for virksomhedernes rapportering. FSR - danske revisorer støtter initiativet og peger på behov for at modernisere EU's regnskabsregler.

FSR - danske revisorer har i et bidrag til den danske regerings høringssvar på fitness-tjekket peget på, at der er behov for:

- at modernisere EU's framework for virksomhedernes rapportering

- rapportering fra virksomhederne, herunder om performance, i bredere forstand, hvor den finansielle og ikke-finansielle performance er integreret

- tilladelse til at anvende ny teknologi i virksomhedernes rapportering og ved opbevaring af de rapporter, som virksomhederne udsender.

Debatten om og tendenserne til at fokusere mere på ikke-finansiel information og bæredygtighed og fremkomsten af ny teknologi er de væsentligste bevæggrunde for at iværksætte EU-Kommissionens fitness-tjek.

FSR - danske revisorer har i juni 2018 sendt en række kommentarer til de af EU-Kommissionen rejste spørgsmål til Erhvervsstyrelsen, der indsamler synspunkter fra danske interessenter forud for udarbejdelse af den danske regerings høringssvar. Desuden arbejder FSR - danske revisorer sammen med organisationer som Accountancy Europe om fastlæggelse af holdninger til relevante spørgsmål og vil også sende kommentarer direkte til EU-Kommissionen. 

Download følgebrev fra FSR - danske revisorer til Erhvevsstyrelsen.

Download detailkommentarer til spørgeskemaet fra EU-Kommissionen, som er sendt til Erhvervsstyrelsen som bilag til følgebrevet.