Feedback fra fitness-tjek: EU-regnskabsregler tilfører værdi

Faglig nyhedEU-Kommissionen afsluttede i juli 2018 en høring om, hvorvidt eksisterende regler for rapportering er ”fit for purpose” i lyset af digitalisering og stigende fokus på ikke-finansiel rapportering. Generelt er der opbakning hertil.

Regnskab

I forlængelse af høringsrunden om ’fitness-tjekket’ har EU-Kommissionen udsendt en såkaldt ’Summary Report’, der samler op på kommentarer til høringen.

Størstedelen af respondenterne bekræfter, at EU-rammeværket for virksomhedernes rapportering er værdifuldt. Det bidrager til at skabe en sammenhængende, effektiv og relevant rapportering med henblik på at opfylde rammeværkets vigtigste mål:

  • interessenternes behov for information
  • sikring af finansiel stabilitet,
  • udvikling af det indre marked,
  • integreret europæisk kapitalmarkeder og
  • fremme bæredygtighed.

Generelt mener respondenterne, at digitaliseringsvinklen mangler i EU-lovgivningen. Efter deres opfattelse kan brugen af moderne teknologi til støtte for paneuropæisk tilgængelige data forbedre investorbeskyttelsen, fremme markedseffektiviteten, herunder i grænseoverskridende situationer, skabe gennemsigtighed, gøre adgangen nemmere og forbedre relevansen af børsnoterede virksomheders rapportering.
Der er overvældende støtte til udbredelse af fælles elektronisk signatur for at sikre informationernes integritet og sikkerhed for kilden til data.

Nogle regnskabsaflæggere, bl.a. i Tyskland, er relativt kritiske med hensyn til omkostninger i forhold til de faktiske fordele, når det drejer sig om ikke-finansiel information og planerne om fælleseuropæisk elektronisk struktureret rapportering (ESEF).

Med hensyn til fremme af bæredygtighed udtrykkes der bekymring over, at det ikke tilstrækkeligt er adresseret i standarder på et globalt niveau. Et flertal er enige om, at mængden og kvaliteten af ikke-finansielle oplysninger fra virksomhederne er relevante spørgsmål. Det kan diskuteres, hvorvidt den nuværende oplysningspraksis opfylder interessenternes stigende efterspørgsel efter data og information. Ifølge en række respondenter er det dog for tidligt at sige noget afgørende om virkningen af de seneste ændringer til regnskabsdirektivet, idet 2018 i de fleste lande er første år med obligatorisk rapportering efter direktivet.

Den 30. november blev der i Bruxelles afholdt en meget velbesøgt konference om ’Future of Corporate Reporting in a digital and sustainable economy’. Eventet omhandlede i forlængelse af den skriftlige høringsrunde, hvorvidt EU's lovramme for virksomhedernes rapportering skal opdateres for bedre at sikre kapitalmarkederne og EUs økonomi. Der var bred opbakning til, at god rapportering fra virksomhederne er altafgørende for kapitalmarkederne, og at der er behov for gode regnskabsregler og -standarder.

I april 2018 igangsatte EU-kommissionen høringen om reglerne i virksomheders rapportering. FSR – danske revisorer afgav, med input fra regnskabs- og CSR-udvalget, høringssvar og pegede på, at der er behov for at modernisere EU's regnskabsregler. FSR – danske revisorer har i høringssvaret på fitness-tjekket lagt vægt på, at der er behov for:

  • at modernisere EU's framework for virksomhedernes rapportering
  • rapportering fra virksomhederne, herunder om performance, i bredere forstand, hvor den finansielle og ikke-finansielle performance er integreret
  • tilladelse til at anvende ny teknologi i virksomhedernes rapportering og ved opbevaring af de rapporter, som virksomhederne udsender.

Læs mere om EU-kommissions ’Summary Report’ her