IFRS-høring i Europa-Parlamentet

Faglig nyhedEU-Kommissionen udsendte i august en spørgeskemaundersøgelse om anvendelsen af IFRS i Europa. Den 25. september 2014 blev der i Europa-Parlamentet afholdt høring vedrørende IFRS-forordningen. Høringen skal ses i sammenhæng med EU-Kommissionens aktiviteter med at evaluere effekterne af anvendelse af IFSR i EU.

Regnskab

EU-Kommissionen udsendte den 7. august 2014 en offentlig høring omkring effekten af anvendelsen af IFRS. Kommissionen har til hensigt at foretage en evaluering af brugen af de internationale regnskabsstandarder IFRS i EU og har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskemaundersøgelse. Kommissionen vil i den forbindelse undersøge flere væsentlige forhold vedrørende IFRS-reguleringen, herunder om anvendelsen af IFRS i EU har gjort virksomhedernes årsrapporter mere transparente og sammenlignelige, samt hvilke betingelser, der bør være opfyldt for at standarderne kan godkendes af EU. Yderligere inkluderer undersøgelsen spørgsmål vedrørende kvaliteten af standarderne, fordele og ulemper ved IFRS samt håndhævelsen af IFRS.

Den 25. september 2014 blev der i samme anledning afholdt høring i Europa-Parlamentet om IFRS. Høringen var arrangeret i Europa-Parlamentet med MEP Stolojan og den engelske revisorforening ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) som værter og med EU-Kommissionen som deltager, og anledningen var EU-Kommissionens aktiviteter med at evaluere IFRS-forordningen.

Omkring 150 personer deltog i høringen i Parlamentet. EU-Kommissionen ved Didier Millerot redegjorde for evalueringen af IFRS. EU-Kommissionen har nedsat en uformel ekspertgruppe samt iværksat den officielle høring med svarfrist 31. oktober 2014. FSR – danske revisorer var repræsenteret af statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen, medlem af Regnskabsteknisk Udvalg.

Efterfølgende var der en paneldebat med repræsentanter fra virksomheder, brugere, regnskabstilsyn og revisorer. Revisorerne var repræsenteret ved Mark Vaessen, FEE, som er formand for FEE Corporate reporting policy group. Panelet skulle tilsammen besvare seks spørgsmål om

 • kvaliteteten af IFRS regnskaber,
 • fordelene ved brug af IFRS
 • eventuelle ekstraomkostninger ved brug af IFRS
 • kvaliteten af tilsyn
 • forordningens omfang bør justeres
 • godkendelsessystemet fungerer tilfredsstillende

Panelets medlemmer var meget positive på alle områder, og der var enighed om, at der ikke var noget alternativ til IFRS i Europa, også fordi ingen forventede, at der kunne blive enighed om at udsende fælles standarder i Europa. Der var enighed om, at kvaliteten af europæiske regnskaber var blevet væsentligt forbedret i forhold til før 2005, og samtidig havde Europa fået stor indflydelse på retningen for den globale rapportering. Flere gjorde opmærksom på, at uden IFRS ville vi nok have brugt US GAAP i dag. Det blev også sagt, at tilsynene i en række lande var blevet meget bedre end før, selv om der måske ikke var helt ensartethed i EU endnu på dette punkt. Flere mente, at forordningen skulle udvides til at kræve brug af IFRS for børsnoterede selskaber uden datterselskaber, ligesom flere skulle kunne bruge IFRS frivilligt.

På spørgsmål, om der slet ikke var nogen form for kritik, blev det noteret, at Europa skulle forsøge at påvirke IASB til at fokusere mere på væsentlighed, og sikre mindre disclosure overload og i øvrigt påvirke IASB mere ved det proaktive arbejde i det nye EFRAG, ligesom godkendelsen af standarder i EU skulle gå meget hurtigere og mere smidigt.

FEE’s CEO Olivier Boutellis-Taft rundede konferencen af med at konstatere, at der ikke var noget alternativ i Europa til IFRS og, at det havde været et modigt og klogt valg i 2001 at outsource udarbejdelsen af regnskabsstandarder til IASB. Vi skulle fortsætte på denne måde, men Europa skulle fremover påvirke IASB meget kraftigere via EFRAG, og vi skulle sørge for at bruge EFRAG’s forbedrede struktur til i europæisk enighed at påvirke IASB langt stærkere for at opveje indflydelsen fra USA

Det kan for en god ordens skyld tilføjes, at de fremkomne synspunkter og panelets sammensætning under høringen den 25. september næppe var repræsentative for holdningen i hele Europa og i alle kredse i de enkelte lande.

Læs mere om evalueringen af IFRS her

Download "Effects of using International Financial Reporting Standards (IFRS) in the EU: public consultation"

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126