Status på EU's regnskabsdirektiv

Faglig nyhedEU-Kommissionens forslag til nyt regnskabsdirektiv er for tiden under behandling i komiteer under Europa-Parlamentet. En af disse komiteer (ECON) har foreslået væsentlige ændringer til de foreslåede regler om land-for-land-rapportering.

Regnskab

EU-Kommissionen fremsatte i oktober 2011 et forslag til nyt europæisk regnskabsdirektiv, der skal erstatte de eksisterende regnskabsdirektiver om årsregnskaber (fra 1978) og om koncernregnskaber (fra 1983).

Direktivforslaget er for tiden under debat i Europa-Parlamentets juridiske udvalg (JURI). Det har desuden været behandlet i Parlamentets økonomi- og valutaudvalg (ECON), der afgav en udtalelse i juli 2012.

ECON har i sin udtalelse bl.a. foreslået:

- at mellemstore og store virksomheder skal have pligt til at udarbejde en pengestrømsopgørelse (dette er allerede i dag et krav i den danske årsregnskabslov)

- at der skal indføres obligatorisk brug af XBRL ved aflæggelse af årsregnskaber fra 2018 (dette er allerede ved at blive indført i Danmark)

- at de nye krav om land-for-land-rapportering om betalte skatter mv. til de enkelte stater for råstofudvinding og træfældning i regnskove ("primary forests") kun skal gælde for særligt store virksomheder med en nettoomsætning og balancesum over 100 mio. euro - hvilket er noget højere end de almindelige grænser for store virksomheder

- at land-for-land-rapporteringen for særligt store virksomheder ikke kun skal omfatte skatter og lignende, men en række økonomiske nøgletal, og at det ikke kun skal omfatte råstofudvinding mv., men generelt skal gælde ved grænseoverskridende operationer i lande, hvor selskabet ikke har etableret egne datterselskaber eller joint ventures.

- at land-for-land-rapporteringen skal underkastes lovpligtig revision.

Udtalelsen fra ECON indgår i det videre arbejde i Europa-Parlamentet. JURI, der er den primært ansvarlige komite for dette direktivforslag, forventes at afgive en udtalelse i september-oktober, inden en behandling i Parlamentet i november.

Det mest sandsynlige er, at regnskabsdirektivet kan vedtages primo 2013, og at implementering i de enkelte landes årsregnskabslove finder sted i 2014.

Download udtalelse fra Committee on Economic and Monetary Affairs, juli 2012