Accountancy Europe iværksætter nye initiativer om fremtidens rapportering

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation har nu iværksat næste fase af projektet om Future of Corporate Reporting. Der fokuseres blandt andet på at få videreudviklet rapportering af ikke-finansiel information.

Regnskab

Den europæiske revisororganisation Accountancy Europe har i marts 2017 udsendt et Follow-up Paper i tilknytning til det diskussionsoplæg om "The Future of Corporate Reporting - creating the dynamics for change", som Accountancy Europe (tidligere FEE) udsendte i 2015.

Accountancy Europe's diskussionsoplæg fra 2015 afstedkom en god debat og at mange interessegrupper har engageret sig i debatten rundt om i Europa. FSR - danske revisorer arrangerede eksempelvis et Roundtable i april 2016 og var sammen med DI medarrangør af et debatmøde i Dansk RegnskabsForum i november 2015, hvor en række interessenter deltog i debat om diskussionsoplægget.

Accountancy Europe vil på grundlag af de indkomne kommentarer gerne støtte en fortsat udvikling af ikke-finansiel information i virksomhedernes rapportering. Accountancy Europe peger på, at dette ikke kun er information om og KPI'er om virksomhedens forhold til miljøet, samfundsansvar og virksomhedsledelse (Environmental, Social and Governance), men også om driftsmæssige præstationer. Der bør således være ét organ, som tager fast ejerskab til et globalt principbaseret rammeværk for rapportering om ikke-finansielle oplysninger.

Accountancy Europe vil også se nærmere på virkningerne og mulighederne ved ny teknologi, som en afgørende "driver" og "enabler" af en fornyelse af virksomhedernes rapportering.

Og sidst, men ikke mindst, vil Accountancy Europe søge at arbejde videre med den såkaldte CORE & MORE-model, som blev lanceret i diskussionsoplægget fra 2015, og herunder se på, hvordan denne model hænger sammen med det Framework for integreret rapportering, som IIRC (International Integrated Reporting Council) udsendte i 2013. Accountancy Europe anfører, at CORE & MORE-modellen skal forene al relevant information om virksomheden i "one hub, consisting of a well-structured summary (CORE) and providing the possibility to dive into more detail on specific domains if requested (MORE)".

I relation til den traditionelle finansielle rapportering pegede respondenterne på, at regnskaberne ikke er ved at miste sin absolutte relevans, idet regnskaberne stadig tilfører betydelig værdi som bekræftelse af den viden om virksomhedens regnskabsmæssige udvikling, som findes i markedet, og at rapporteringen bør være så rettidig, som det er praktisk mulig.

Denne artikel er et led i FSR – danske revisorers projekt om fremtidens rapportering og revision, hvor vi vil skildre udviklingen og tendenser nationalt og internationalt for at forbedre virksomhedernes eksterne rapportering.

Download Accountancy Europe Follow-up Paper: The Future of Corporate Reporting - creating the dynamics for change marts 2017.