Key Audit Matters i revisors påtegning på europæiske bankregnskaber

Faglig nyhedRevisor medtager i gennemsnit 4,4 Key Audit Matters i påtegningen på europæiske bankregnskaber og – ikke overraskende – relaterer en stor andel sig til finansielle instrumenter.

RegnskabRevision

Kommunikation af centrale forhold ved revisionen – de såkaldte Key Audit Matters (KAM) – er et relativt nyt krav til revisors påtegning på årsregnskabet. KAMs beskriver væsentlige forhold i revisionen, og hvordan forholdet blev behandlet. Den europæiske revisororganisation Accountancy Europe har med udgangspunkt i 62 årsrapporter fra 2017 analyseret, hvilke KAMs revisor har medtaget i påtegningen på europæiske bankregnskaber.

 

Analyseresultater

Resultaterne viser, at revisor i gennemsnit fremhæver 4,4 KAM for hvert revideret regnskab. Dog observeres en relativ stor spredning i antallet af KAMs pr. rapport. Analysen fremhæver således, at der i 2 tilfælde kun er omtalt én enkelt KAM, mens der er 6 eksempler på, at revisor har omtalt 8 KAMs.

 

Accountancy Europe har inddelt de forskellige KAMs i 10 kategorier, der tilsammen repræsenterer 90% af de centrale forhold ved revisionen. Det gælder, at de 3 hyppigste kategorier udgør næsten halvdelen (49%) af det samlede antal Key Audit Matters, som omtales af revisor i påtegningen. De 3 hyppigste kategorier er:

  1. Nedskrivning af lån og tilgodehavender: Fremgår i 98% af alle rapporterne og udgør 22% af alle Key Audit Matters
  2. IT-systemer: Fremgår i 61% af alle rapporterne og udgør 14% af alle Key Audit Matters
  3. Finansielle instrumenter – klassifikation og måling: Fremgår i 58% af alle rapporterne og udgør 13% af alle Key Audit Matters

Det er formentlig ikke så overraskende, at 35% af KAM’erne i bankregnskaber vedrører finansielle instrumenter. Imidlertid viser analysen også, at IT-systemer fremhæves som en KAM i 61% af alle rapporterne, hvilket betoner vigtigheden af IT i banksektoren.

 

Øvrige Key Audit Matters, som Accountancy Europe fremhæver i analysen, er blandt andet skat, forsikringsforhold og regnskabsmæssig sikring.

 

Hele analysen findes her