Oplysning om anvendt regnskabspraksis. Hvad er ”significant”, og hvad er ”material”?

Faglig nyhedIASB har igangsat en høring vedrørende ændringsforslag til standarden om præsentation af årsregnskaber samt IFRS Practice Statement 2 om begrebet væsentlighed.

Regnskab

I forbindelse med interessenters feedback på IASB’s diskussionsoplæg Principles of Disclosure, blev det klart for IASB, at der var brug for uddybning af, hvornår det er eller ikke er nødvendigt at oplyse om en given regnskabspraksis.

Der skal naturligvis inddrages nogle overvejelser om væsentlighed for at afgøre, hvilken regnskabspraksis, der skal offentliggøres. I IAS 1 Præsentation af årsregnskaber anvendes begrebet ”significant” i en afgrænsning af, på hvilke områder der skal oplyses om anvendt regnskabspraksis. Det fremgår ikke af standarden, hvad begrebet ”significant” indebærer.

På den baggrund har IASB foreslået mindre ændringer til afsnit 117-122 i IAS 1, således at virksomhederne skal offentliggøre deres ”material” regnskabspraksis frem for deres ”significant” regnskabspraksis. I relation til den danske version af IAS 1 skal det bemærkes, at begrebet ”væsentlig” allerede bliver anvendt. Det vil dog givetvis være relevant for virksomhederne, at ændringsforslagene medfører uddybning af begrebet væsentlighed.

Til at understøtte de forslåede ændringer i IAS 1 har IASB udarbejdet vejledning og eksempler, som kan anvendes af virksomheder, når de anvender ”four-step materiality process” i forbindelse med vurdering af, i hvor stort omfang regnskabspraksis skal offentliggøres. Denne proces fremgår af IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgement.

Det fremgår af ændringsforslagene, at regnskabspraksis er væsentlig i det omfang, den sammenholdt med andre regnskabsoplysninger kan have indflydelse på regnskabsbrugerens vurdering af virksomheden.

Foreslåede ændringer

IASB foreslår, at afsnit 117-122 i IAS 1 ændres på følgende måde:

  • Afsnit 117 vil blive ændret således, at en virksomhed skal offentliggøre ”material” regnskabspraksis i stedet for ”significant” regnskabspraksis.
  • Afsnit 117A-D tilføjes for at forklare og eksemplificere, hvordan en virksomhed identificerer en væsentlig regnskabspraksis.
  • Afsnit 122 vil blive ændret således, at henvisningen til ”significant” regnskabspraksis erstattes af ”material” regnskabspraksis.

IASB anmoder interessenter om at kommentere de foreslåede ændringer og er især interesseret i kommentarer til, om eksemplerne, der er foreslået i IFRS Practice Statement 2, er nyttige.

Der er mulighed for at sende kommentar til IASB indtil den 29. november 2019.

Du kan læse mere om ændringsforslagene her.