Agenda Consultation - Hjælp IASB med at prioritere nye standarder

Faglig nyhedIASB beder alle med interesse for finansiel rapportering om at give input til IASB’s arbejdsplan og prioriteringer frem til 2020.

Regnskab

Baggrund
Due Process Handbook for IFRS Foundation kræver, at IASB foretager en offentlig høring om sin arbejdsplan hvert tredje år.

Svarene på den seneste Agenda consultation i 2011/2012, gav IASB værdifuldt input, der hjalp med at forme den måde, IASB arbejder på, og med at prioritere IASB’s arbejdsplan. Nu har interesserne igen lejlighed til at tilkendegive deres mening om IASB’s prioriteringer frem til 2020 og dermed en chance for at være med til at forme regnskabsstandarderne.


Formål og indhold
Formålet med denne høring er at samle synspunkter fra alle, der er interesseret i den finansielle rapportering om

  1. den strategiske retning og balance i arbejdsplanen for IASB; og

  2. om tre år er en passende periode for Agenda Consultation.

IASB nuværende arbejdsplan er opdelt i tre hovedkategorier, som afspejler de forskellige stadier i processen for udarbejdelse af standarder:

  • forskningsprojekter, som er designet til at hjælpe IASB til bedre at diagnosticere problemområder i regnskabsaflæggelsen, og at overveje, om ændring er berettiget, før et projekt om standarder starter;

  • standardprojekter, hvor IASB går videre med et projekt for at levere grundlæggende forbedringer til IFRS, som sandsynligvis resulterer i ændringer af eksisterende krav eller indførelse af helt nye krav; og

  • vedligeholdelses- og implementeringsprojekter, hvor IASB finjusterer IFRS-standarder til at håndtere praktiske problemer eller manglende sammenhæng i anvendelsen af ​​standarder.

IASB vil især gerne høre interessenternes mening om, hvorvidt IASB har identificeret de rigtige problemstillinger, og om de har fundet den rette balance mellem egentlige forbedringer af IFRS versus finjustering af standarderne.

Opstilling af prioriteter er en vigtig del af IASB’s arbejde. For at få de rigtige prioriteter har IASB brug for interessenternes input.

Parallelt med denne høring har IFRS Foundation udsendt en høring, som søger input til strukturen og effektiviteten af ​​IFRS Foundation. IFRS Foundation består af: Monitoring Board, Trustees, IASB og IFRS Interpretations Committee.

 

Fristen for kommentering af denne høring er d. 31. december 2015.

Kommentarer fra danske interessenter må meget gerne sendes til Regnskabsteknisk Udvalg via e-mail osj@fsr.dk senest d. 9. december.

Læs mere om høringen her