FSR - danske revisorer opfordrer til pause i udstedelse af regnskabsstandarder

Faglig nyhedFSR - danske revisorer opfordrer til, at tempoet i udstedelsen af nye internationale regnskabsstandarder sættes ned, idet IASB bør fokusere på fire store igangværende projekter samt færdiggørelse af Framework-projektet.

Regnskab

FSR - danske revisorer har i et høringssvar støttet, at den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, opfordrer IASB til i den kommende tre-års periode at sætte tempoet i udstedelsen af nye regnskabsstandarder ned, idet der bør fokuseres på færdiggørelse af fire store igangværende projekter: Finansielle instrumenter, Indtægtsindregning, Leasing og Forsikringskontrakter.

Samtidig støtter FSR - danske revisorer, at IASB skal sørge for, at detaljerede projektforslag udsendes i høring, inden IASB påbegynder nye projekter, og at prioritering af emner på IASB's dagsorden bliver baseret på dokumentation for behovet for en given standard.

Fokus bør derfor i den næste tre-års periode rettes mod den konsistente anvendelse af eksisterende standarder, at sikre implementering af standarder og analyser af, hvordan standarder virker i praksis.

Der bør samtidigt fokuseres på færdiggørelsen af Framework-projektet, eventuelt gennem prioritering af udvalgte elementer i Framework'et.

FSR - danske revisorers høringssvar til EFRAG af 18. november 2011