FSR anbefaler øget klarhed i standard om forsikringskontrakter

Faglig nyhedFSR hilser det velkommnet, at IASB har udsendt udkast til ny international regnskabsstandard, der skal skabe et fælles regelsæt for regnskabsaflæggelse i forsikringsbranchen. Dog påpeger FSR, at udkastet til standard ikke er så klar, som ønskeligt, og derfor kan der rejses tvivl om, hvorvidt standarden reelt vil blive anvendt ensartet.

Regnskab

FSR hilser det velkommnet, at IASB har udsendt et udkast til ny international regnskabsstandard, der skal skabe et fælles regelsæt for regnskabsaflæggelse i forsikringsbranchen.

FSR støtter dagsværdi som målegrundlag i en ny international regnskabsstandard for forsikringskontrakter.

Dog påpeges det som et problem, at udkastet til standard ikke er så klar, som ønskeligt, og derfor kan der rejses tvivl om, hvorvidt standarden reelt vil blive anvendt ensartet.

Et område, hvor FSR gerne ser øget klarhed, er med hensyn til regnskabsmæssig behandling af forsikringsaftaler, hvor forsikringtager har andel i overskuddet.

FSR peger desuden på enkelte yderligere områder, hvor udkastet til standard bør forbedres, herunder tidspunkt for fatsættelse af "residual margin", præsentation af forsikringsselskabets totailindkomst samt overgangsregler i forbindelse med måling af forsikringsmæssige hensættelser.

FSR's høringssvar til IASB om Insurance Contracts, november 2010

IASB exposure draft ED 2010/8, Insurance Contracts, juli 2010

IASB Basis for Conclusions, Insurance Contracts, juli 2010