FSR - danske revisorer anbefaler, at IASB fokuserer på store projekter

Faglig nyhedFSR - danske revisorer anbefaler, at IASB fokuserer kræfterne på at færdiggøre store projekter, som allerede er i gang. Det fremgår af et høringssvar, som er sendt til den europæiske regnskabsorganisation EFRAG.

Regnskab

FSR - danske revisorer har i et høringssvar til EFRAG udtrykt sin støtte til EFRAG's forslag om, at IASB i den kommende tid prioriterer at færdiggøre den nye begrebsramme, Disclosure Initiative og projektet om forsikringskontrakter.

FSR - danske revisorer peger også på, at IASB bør undlade at gennemføre mange mindre ændringer af eksisterende standarder eller fortolkninger. Med andre ord bør IASB fokusere kræfterne på at færdiggøre de store projekter, som allerede er i gang.

Af nye projekter, som indgår i IASB's "research programme", anbefaler FSR - danske revisorer, at IASB prioriterer "Goodwill and impairment" og "Disclosure Initiative - Principles of Disclosure".

Høringssvaret er udarbejdet af FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg og afspejler desuden synspunkter, som fremkom på et møde i Dansk RegnskabsForum, hvor en række danske revisorer og virksomheder deltog, den 25. november 2015.

Læs høringssvaret fra FSR - danske revisorer her.

Læs EFRAG's Draft Letter om Agenda Consultation her.

Læs IASB's Agenda Consultation, Request for Views her.