FSR - danske revisorer støtter etablering af rådgivende forum for regnskabsstandarder

Faglig nyhedFSR - danske revisorer hilser forslag om at etablere et internationalt samarbejdsforum på regnskabsområdet velkomment. Det vil give nationale standardudstedere og EFRAG bedre mulighed for at påvirke udviklingen af nye internationale standarder.

Regnskab

FSR - danske revisorer har i høringssvar til IFRS Foundation hilst det velkomment, at der foreslås oprettet et nyt rådgivende forum for regnskabsstandarder, Accounting Standards Advisory Forum (ASAF).

Derved kan den internationale standardudsteder, IASB, bedre involvere nationale standardudstedere og regionale samarbejdsfora såsom EFRAG, der repræsenterer europæiske standardudstedere, på tidligere stadier af udviklingen af  regnskabsstandarder.

FSR - danske revisorer fremhæver, at EFRAG bør kunne repræsentere Europa, da det vil sikre, at også mindre lande med begrænsede ressourcer vil kunne blive hørt. EFRAG har gode høringsprocedurer, som også giver mindre lande mulighed for at komme til orde, og de europæiske pladser i ASAF bør derfor ikke kun tildeles store europæiske lande.

FSR - danske revisorer er positivt stemt over for forslaget om, at ASAF skal bestå af 12 medlemmer, heraf 3 fra Europa. Der har hidtil været et IFRS Advisory Council i tilknytning til IASB, men dette organ har været meget stort (bestående af over 40 organisationer og virksomheder) og har ikke fungeret effektivt.

FSR - danske revisorer foreslår endvidere, at der fastsættes et konkret formål for nye organ, ASAF.

Download høringssvar fra FSR - danske revisorer til IFRS Foundation

Download oplæg fra IFRS Foundation: Proposal to establish an accounting standards advisory forum, november 2012