Forslag til forbedringer af IFRS 8 om driftssegmenter

Faglig nyhedIASB foreslår forbedringer af IFRS 8 for at sikre øget transparens og information i forhold til driftssegmenter.

Regnskab

Den internationale standardudsteder inden for regnskabsstandarder, IASB, har udstedt forslag til forbedringer af IFRS 8 i form af en så kaldt Exposure Draft ED/2017/2. IRFS 8, som blev udstedt i 2006, vedrører virksomheders driftssegmenter. IFRS 8 omhandler informationskrav vedrørende virksomheders produkter og services inden for driftssegmenter, så vel som information om hvor selskabet opererer samt dets største kunder. Formålet med IFRS 8 er at fastlægge principperne for præsentation af oplysninger, der gør det muligt at vurdere arten og de finansielle følger af de forretningsaktiviteter, som virksomheden udøver, og de økonomiske omgivelser, den opererer indenfor.

De af IASB foreslåede ændringer kommer som følge af et Post-implementation Review (PiR), fortaget af IASB i 2013, med henblik på at undersøge hvorvidt IFRS 8 fungerer efter hensigten. Formålet med PiR er, at identificeret problemer med en standard eller om der har været uventede omkostninger eller problemer i forbindelse med implementeringen.
I forbindelse med det gennemførte review blev der identificeret områder, hvor der kunne opnås forbedringer af virksomheders rapportering om driftssegmenter. IASB har derfor fremsat følgende forbedringsforslag:

  • Det skal præciseres og understreges hvilke kriterier, som være opfyldt før at to driftssegmenter må aggregeres.

  • Krav om at virksomheder oplyser titlen og rollen på den person eller gruppe, som udfylder funktionen som øverste beslutningstager (CODM = Chief operating decision maker).

  • Krav om at virksomheder skal give information i regnskabsnoterne såfremt segmenter i regnskabet fraviger for hvad der måtte være oplyst andre steder i årsrapporten eller i andet medfølgende materiale.

IASB lægger samtidig op til ændringer i reglerne i IAS 34, der indeholder regler om Interim Financial Reporting. Det nye forslag medfører at virksomheder, som ændrer segmenter, skal tilrette tidligere udsendte periodetal (for nuværende og foregående regnskabsår). Dette skal gøres i førstkommende perioderapport efter ændringen.

Uagtet af IASB nu foreslår ændringer af IFRS 8 på særlige områder, var det generelle indtryk fra det gennemførte Post-implementation Review, at IFRS 8 samlet set fungerer hensigtsmæssigt.

Kommentarer kan sendes til IASB via organisationens hjemmeside.

Medlemmer af FSR – danske revisorer er velkomne til at sende kommentarer til foreningen regnskabsudvalg (REGU) via osj@fsr.dk senest den 30 juni 2017

Download Exposure Draft ED/2017/2, Improvements to IFRS 8 Operating Segments her.