IASB foreslår præciseringer til IAS 8 om regnskabspraksis og skøn

Faglig nyhedÆndringerne til IAS 8 skal afklare begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Regnskab

På baggrund af informationer fra den internationale fortolkningskomite, The IFRS Interpretations Committee, om vanskeligheder med brugen af begreberne i IAS 8: Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn, har IASB udsendt ændringsforslag til IAS 8, der omhandler anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl.

Ved at ændre definitionen af regnskabspraksis skaber IASB større klarhed om forståelsen heraf, og der vil nu blive indført en definition af begrebet regnskabsmæssige skøn – tidligere har der blot været en definition i forhold til ændringer heri. Yderligere vil ændringsforslaget medføre større klarhed om, hvordan disse to begreber relaterer sig til hinanden.

Formålet med ændringen er, at virksomheder lettere skal kunne skelne mellem den anvendte regnskabspraksis og de foretagne regnskabsmæssige skøn, eftersom forkert anvendelse kan føre til regnskaber, der ikke er retvisende. Distinktionen mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn er således vigtig. Ændringer i en virksomheds regnskabsmæssige skøn vil ofte påvirke resultatet, hvorimod virkningen af en praksisændring normalt indgår direkte på egenkapitalen.

Fristen for svar til IASB er den 15. januar 2018.

Læs det fremsatte ændringsforslag her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126