Fremtidige internationale regnskabsstandarder - planer og prioriteringer

Faglig nyhedIASB vil i de kommende år som et resultat af en høring ("Agenda Consultation") prioritere at færdiggøre en ny regnskabsmæssig begrebsramme, udvikle en begrebsramme for oplysningskrav samt fastlægge kravene til "anden totalindkomst".

Regnskab

Den relativt nyvalgte formand for IASB, der udsteder internationale regnskabsstandarder, har i en tale i Mexico løftet sløret for, hvad der bliver de fremtidige prioriteringer for arbejdet i IASB i de kommende år.

IASB udsendte i efteråret 2011 en "Agenda Consultation", hvor alle med interesse i regnskabsstandarder kunne fremsende forslag og kommentarer til IASB's kommende agenda. Det er besluttet, at der fremover med tre års intervaller vil foregå en åben høring om og fastlæggelse af, hvilke emner IASB skal arbejde med.

Hans Hoogervorst, der tiltrådte som ny formand for IASB i sommeren 2011, peger på, at IASB forhåbentligt inden for relativt kort tid kan færdiggøre de fire igangværende projekter, der er et led i konvergens-aftalen mellem IASB og den amerikanske standardudsteder FASB. Disse projekter omfatter opgørelse og indregning af indtægter, leasing, finansielle instrumenter og forsikringskontrakter.

Der var mange af de organisationer og virksomheder, der responderede på "Agenda Consultation", der påpegede et ønske om en mere stabil periode uden for mange nye og ændrede regnskabsstandarder. Hoogervorst er imødekommende over for dette ønske: "Let's fix what needs fixing, and no more".

Af de konkrete emner, som IASB vil prioritere, nævnes:

- færdiggørelse af en opdateret begrebsramme ("conceptual framework")

- udvikling af en ny IFRS disclosure framework (dvs. begrebsramme for, hvilke noter og andre oplysningskrav, der skal være i tilknytning til et årsregnskab)

- fastlæggelse af en klar definition af begrebet "anden totalindkomst" ("Other Comprehensive Income"), dvs. fastlæggelse af og præsentation af poster, der skal føres i en totalindkomstopgørelse uden for årets resultat, men som indgår som en del af årets egenkapitalbevægelser

- regnskabsaflæggelse i landbrug

- virksomhedssammenslutninger mellem virksomheder under fælles kontrol

- hyperinflation

- forsyningsvirksomheders regnskaber ("rate-regulated industries").

Der er desuden forbedringer undervejs internt i IFRS Foundation som følge af en strategi-gennemgang udført af de såkaldte IFRS Trustees i 2011. Herunder vil IFRS Foundation etablere en dedikeret forsknings-afdeling og et styrket og mere formaliseret samarbejde i form af et netværk med andre standardudstedere, myndigheder og regnskabsprofessionen. En sådan "integrated supply chain" skal være en garant for kvaliteten af IASB's produkter.

Planerne om en styrkelse af den overordnede styring af IFRS Foundation og af en uafhængig standardudstedelse fremgår af rapporten "Report of the Trustees' Strategy Review 2011: IFRSs as the Global Standards: Setting a Strategy for the Foundation's Second Decade".

Link til tale holdt af Hans Hoogervorst, IASB Chairman, i Mexico, marts 2012

Link til rapport fra den af IFRS Foundation Trustees' genenmførte review af strategi 2011: IFRSs as the Global Standards: Setting a Stragtegy for the Foundation's Second Decade, februar 2012