IASB's formand opfordrer til støtte til ny standard om leasing

Faglig nyhedIASB's formand har i en tale på London School of Economics opfordret til, at alle parter forholder sig konstruktivt til det arbejde med en ny, kontroversiel international standard om leasing, som IASB snart færdiggør i samarbejde med den amerikanske standardudsteder FASB.

Regnskab

IASB's formand, hollænderen Hans Hoogervorst, har i en tale på London School of Economics (LSE) opfordret alle interessegrupper såsom finansielle tilsynsmyndigheder og nationale standardudstedere til at bakke op om det fælles internationale projekt om fastsættelse af nye regnskabskrav for indregning af leasing i balancen.

Hoogervorst påpeger, at flertallet af de nu eksisterende leasing-kontrakter holdes uden for balancen, selv om kontrakterne indeholder betydelige elementer af finansiering. For en række selskaber, såsom luftfartsselskaber og selskaber med jernbanedrift, kan beløbene vedrørende finansiering uden for balancen være ganske væsentlige.

Det er ofte banker eller datterselskaber af banker, der tilbyder denne form for finansiering. Hvis finansieringen blev tilbudt i form af et traditionelt lån, ville dette naturligvis altid blive indregnet i balancen. Så i dag er analytikerne nødt til selv at skønne over den reelle, men skjulte, gearing (dvs. finansielle risiko) baseret på leasing. Han finder det ulogisk, at det er analytikeren, der skal vurdere forpligtelserne, der skyldes leasing, når ledelsen jo ligger inde med denne information.

Han finder det derfor påtrængende, at IASB viderefører og færdiggør arbejdet, som er i gang, med en ny standard om leasing i samarbejde med den amerikanske standardudsteder FASB. Et nyt høringsudkast til standarden forventes at foreligge i 1. kvartal 2013, og den nye standard skal afløse den hidtidige leasing-standard, IAS 17, der i mange tilfælde tillader, at leasing holdes uden for balancen (operationel leasing).

Han påpeger, at den finansielle krise var forårsaget af overdreven gearing, og at IASB's og FASB's bestræbelser på at kaste lys over den skjulte gearing bør modtages med glæde verden over. Imidlertid står IASB og FASB fortsat over for et slagsmål med de, der har interesser i at bibeholde nuværende leasing-muligheder i årsregnskabet, og IASB og FASB får derfor behov for al mulig hjælp for at sikre den faglige og politiske opbakning til vedtagelsen af de kommende regnskabsregler for leasing.

Download talen fra IASB's formand Hans Hoogervorst, London School of Economics 6. november 2012