Hvornår er en kontrakt tabsgivende? Foreslåede ændringer til IAS 37

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder, IASB, søger nu at præcisere, hvornår en kontrakt er tabsgivende.

Regnskab

International Accounting Standard Board, IASB, har i december 2018 udsendt et Exposure Draft “Onerrous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract”. De foreslåede ændringer har betydning, når virksomheden skal vurdere, hvorvidt en kontrakt er tabsgivende (”onerous”) i henhold til IAS 37.

Visse kontrakter kan annulleres uden godtgørelse til den anden part – her foreligger der ingen forpligtelse, og IAS 37 finder derfor ikke anvendelse. IAS 37 omfatter kontrakter, der fastlægger rettigheder og forpligtelser for begge parter jf. afsnit 67.

Baggrunden for dette Exposure Draft er, at IFRS Interpretations Committee modtog en anmodning om at præcisere, hvilke omkostninger en virksomhed tager i betragtning for at afgøre, om en kontrakt er tabsgivende.

IASB foreslår:

  • At specificere, at omkostninger til at færdiggøre en kontrakt i afsnit 68 omfatter de omkostninger, der relaterer sig direkte til kontrakten
  • At tilføje eksempler på omkostninger, der relaterer sig direkte til en kontrakt om at levere varer eller tjenester, og omkostninger, der ikke gør.

Ændringerne har til formål at opnå en mere ensartet fortolkning af IAS 37. Der er ikke taget stilling til ikrafttrædelsesdato for de foreslåede ændringer.

IASB ønsker kommentarer senest den 15. april 2019.

Læs høringsudkastet ED/2018/2 her.