Forslag om bedre information i regnskaber om gælds- og egenkapitalinstrumenter

Faglig nyhedIASB har via et diskussionsoplæg fremlagt forslag til bedre informationer fra virksomhederne om gælds- og egenkapitalinstrumenter. Kommentarer til IASB's forslag efterlyses.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har i juni 2018 udsendt et diskussionsoplæg om regnskabsmæssig behandling og oplysninger om finansielle instrumenter, som virksomheder udsteder, og som indeholder karakteristika svarende til egenkapital: "Financial Instruments with Characteristics of Equity" (ofte forkortet FICE-instrumenter).

Der eksisterer allerede i dag retningslinjer om regnskabsmæssig klassifikation og præsentation af finansielle instrumenter i IAS 32: "Financial Instruments: Presentation". Imidlertid har der de senere år været en kreativ innovation af nye finansielle produkter, hvilket i nogle tilfælde har gjort det vanskeligt for regnskabsaflæggere at klassificere finansielle instrumenter, som indeholder gælds- og egenkapitalelementer.

Vanskeligheder ved at klassificere instrumenterne i regnskabet kan resultere i forskelligartet regnskabspraksis, hvilket gør det vanskeligt for regnskabsbrugere såsom investorer at vurdere og sammenligne virksomhedernes regnskaber. Investorer har efterspurgt bedre information, særligt om udstedte egenkapitalinstrumenter. IASB har derfor igennem nogle år arbejdet med et projekt om sondringen mellem gælds- og egenkapitalinstrumenter.

IASB har i diskussionsoplægget forsøgt at give klarere retningslinjer for, hvorvidt et udstedt instrument skal klassifceres som enten gæld eller egenkapital i regnskabet og har lagt op til øget information via klarere præsentation af posterne og via flere oplysninger herom i regnskabet.

IASB ønsker kommentarer til diskussionsoplægget senest den 7. januar 2019. FSR - danske revisorers regnskabsudvalg vil gennemgå diskussionsoplægget og modtager gerne kommentarer fra medlemmer og andre interesserede senest den 30. november 2018.

Download IASB's diskussionsoplæg, DP/2018/1 Financial Instruments with Characteristics of Equity.