IASB foreslår midlertidige ændringer af IFRS 4

Faglig nyhedIASB har udsendt et høringsudkast om foreslåede ændringer til IFRS 4 om forsikringskontrakter. Ændringerne er forslået for at løse de samspilsproblemer, der har været påpeget i IFRS 9 om finansielle instrumenter og den kommende nye standard om forsikringsaftaler.

Regnskab

I juli 2014 udsendte IASB den nye internationale regnskabsstandard om finansielle instrumenter, IFRS 9. IFRS 9 opstiller krav til indregning og måling af finansielle instrumenter. Den erstatter IAS 39 om finansielle instrumenters indregning og måling med virkning fra d. 1. januar 2018 med mulighed for implementering før tid.

IASB ønsker kommentarer til de forslåede ændringer af IFRS 4 om forsikringskontrakter. Dette er bl.a. i relation til, om disse forslag afhjælper udfordringerne med datoerne for implementeringen af IFRS 9 om finansielle instrumenter henholdsvis den nye standard om forsikringskontrakter.

Både IFRS 9 (som træder i kraft d. 1. januar 2018), og den nye standard om forsikringsaftaler (som erstatter IFRS 4 og har en senere ikrafttrædelsesdato) er relevante for virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter. Nogle af disse virksomheder har udtrykt bekymring over for behovet for at gennemføre væsentlige ændringer i anvendt regnskabspraksis på to forskellige datoer. De har også understreget, at øget regnskabsmæssig volatilitet kunne opstå i årets resultat, hvis de nye krav til finansielle instrumenter skulle anvendes, før de nye krav til forsikringskontrakter.

De bekymringer, der er blevet fremsat af nogle om de forskellige effektive dato for IFRS 9 og den nye standard for forsikringsaftaler, kan opsummeres som følger:
  • Brugere af regnskaber kan finde det vanskeligt at forstå de midlertidige udsving, der kunne opstå i årets resultat, hvis IFRS 9 skal anvendes, før den nye standard om forsikringskontrakter 
  • Nogle virksomheder, der udsteder kontrakter, som er omfattet af IFRS 4, har udtrykt bekymring over at skulle anvende klassificering og krav til måling i IFRS 9, før virkningerne af den nye standard om forsikringsaftaler er fuldt evalueret 
  • To sæt væsentlige regnskabsmæssige ændringer i en kort periode kan resultere i betydelige omkostninger og indsats for både udarbejder og brugere af årsregnskabet

For bedre at forstå bekymringerne, har IASB gennemført en række opsøgende møder med de berørte parter, herunder forsikringsselskaber. Efter at have overvejet tilbagemeldinger fra disse, har IASB besluttet at undersøge mulighederne for at tackle bekymringerne om forskellige ikrafttrædelsesdatoer i IFRS 9, og den nye standard om forsikringsaftaler.

IASB foreslår ikke en midlertidig undtagelse fra at anvende IFRS 9 for alle forsikringsselskaber. Dette begrundes med, at IFRS 9 introducerer væsentlige forbedringer i regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter, som IASB mener bør være implementeret rettidigt. Disse forbedringer er særligt vigtige for virksomheder, der udsteder forsikringskontrakter, fordi de har betydelige investeringer i finansielle instrumenter.

 

Du kan læse hele IASB’s høringsudkast her

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126