IASB foreslår mindre ændring af IAS 8 om ændringer af regnskabspraksis

Faglig nyhedFor at lette byrden ved at ændre regnskabspraksis i særlige situationer foreslås mindre justeringer af IAS 8.

Regnskab

Den internationale standardudsteder på regnskabs-området, IASB, har i et hørings-udkast, ED/2018/1, foreslået mindre ændringer af standarden om ændringer i virksomheders anvendte regnskabspraksis, IAS 8.

Der er helt bevidst tale om ændringer, som kun har meget begrænset anvendelsesområde, såkaldte "narrow-scope" ændringer.

Ændringerne sker for at lette byrder for virksomheder, der beslutter at ændre deres regnskabspraksis med baggrund i såkaldte "Agenda Decisions" truffet af fortolkningskomiteen IFRS Interpretations Committee. En Agenda Decision er en beslutning truffet af IFRS Interpretations Committee om, at der ikke er behov for at ændre en standard på et givent område, selv om der har været rejst et forslag herom, ofte fordi IASB finder, at standarderne allerede synes at være klare nok.

Hovedreglen er, at en ændring af regnskabspraksis skal have tilbagevirkende kraft (full retrospective application with restatement), dvs. poster i regnskabet indregnes om måles som de ville have været, hvis den nye regnskabspraksis altid havde været anvendt.

Ifølge det nu udsendte udkast skal virksomheden dog overveje både om det er praktisk muligt at ændre poster med tilbagevirkende kraft, og (som noget nyt) også overveje de forventede fordele for regnskabsbrugerne over for de omkostninger, det vil have for virksomheden at ændre med tilbagevirkende kraft. Med andre ord anlægges en cost-benefit-betragtning, og i en række situationer, hvor virksomheder ændrer praksis baseret på Agenda Decisions vil det således ikke længere være nødvendigt at ændre tilbage i tid (retrospective application with restatement). Der beskrives også nogle mellemformer for ændring af praksis såsom "Retrospective application with cumulative catch-up", som kan anvendes afhængigt af, hvad der kommer ud af cost-benefit-analysen.

Fristen for at kommentere på forslaget over for IASB er 27. juli 2018.

Download IASB Exposure Draft ED/2018/1, Accounting Policy Changes. Proposed amendments to IAS 8, marts 2018.