IASB foreslår mindre ændringer af fire standarder

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder ønsker at præcisere IFRS 1, IFRS 9, Illustrative eksempler til IFRS 16 og IAS 41.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, udsednte i maj 2019 en Exposure Draft om mindre ændringer i

IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. IASB foreslår at kræve, at et datterselskab, der vælger at bruge standardens afsnit D16(a), skal måle kumulative omregningsdifferencer til det beløb, der indgår i moderselskabets rapportering ved moderselskabets overgang til brug af IFRS'erne.

IFRS 9, Finansielle instrumenter. IASB foreslår at præcisere hvilke gebyrer, der kan medregnes, når det vurderes, hvorvidt betingelserne vedrørende en ny eller ændret finansiel forpligtelse er væsentligt forskellige fra betingelserne vedrørende den oprindelige forpligtelse.

Illustrative eksempler til IFRS 16, Leasingkontrakter. IASB foreslår at ændre i et af de illustrative eksempler til IFRS 16 i relation til betalinger fra leasinggiver relateret til forbedringer af lejemålet.

IAS 41, Landbrug. IASB foreslår at fjerne et krav i afsnit 22 om at udeholde pengestrømme vedrørende skatter, når der måles dagsværdi til brug for IAS 41.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG kan generelt støtte de af IASB udsendte forslag. Der er tale om mindre ændringer, der vil forbedre komsistens og forståelighed ved brug af de pågældende standarder. EFRAG har dog nogle ændringsforslag i relation til IFRS 1, IAS 39 (der bør ændres tilsvarende som IFRS 9) og de illustrative eksempler til IFRS 16.

Der er ikke i Exposure Draft'en taget stilling til ikrafttrædelsestidspunkt for de foreslåede ændringer.

FSR - danske revisorers regnskabsudvalg har støttet EFRAG's høringssvar.

Download IASB Exposure Draft ED/2019/2, Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020 Cycle

Download EFRAG Comment Letter til IASB af 20. august 2019