IASB foreslår principper, som skal give bedre oplysninger i årsregnskabet.

Faglig nyhedIASB vil ifølge et diskussionsoplæg forbedre kvaliteten samt effektiviteten af oplysningerne i årsregnskabet, hvilket kan medføre ændringer af IAS 1 eller udvikling af en ny standard om oplysninger i årsregnskabet.

Regnskab

Den internationale standardudsteder inden for regnskabsstandarder (IASB) har udsendt et Discussion Paper DP/2017/1 om principper, som skal bidrage til forbedret og mere effektiv kommunikation af oplysninger i årsregnskabet.

Formålet med debatoplægget er at identificere, udvikle og modificere principper, der skal være styrende for oplysninger i årsregnskabet. Hensigten er at:

 • Hjælpe virksomheder til at foretage bedre vurderinger og formidle information mere effektivt.
 • Forbedre effektiviteten af oplysninger i årsregnskabet for den primære regnskabslæser.
 • Assistere IASB i at forbedre kravene til oplysninger i standarderne.

Udfordringen i den nuværende situation er, at nogle interessenter påpeger, at årsregnskabet indeholder for lidt information og nogle peger på for meget irrelevant information. IASB ønsker nu feedback, der skal bidrage til udviklingen af oplysninger i årsregnskabet.

Det forventes, at den modtagne feedback vil medføre ændringer af IAS 1, der omhandler præsentation af regnskaber. IAS 1 fastlægger grundlaget for præsentation af regnskaber for at opnå sammenlignelighed både med virksomhedens egne regnskaber fra tidligere år og med andre virksomheders regnskaber.

Initiativet kan ende med en ny standard, som vil afløse IAS 1, såfremt IASB finder, at IAS 1 ikke er tilstrækkelig til at dække formålet om oplysning i årsregnskabet.

Desuden mener IASB, at udviklingen af klare principper for, hvad, hvor og hvordan oplysningerne skal gives i regnskabet vil forbedre regnskabsinformationen til regnskabsbrugerne.

Debatoplægget har opsat nogle centrale punkter, hvilket inkluderer:

 • Syv principper om effektiv kommunikation, som kan medtages i en generel oplysningsstandard eller beskrevet i en ikke-obligatoriske vejledning.
 • Mulige tilgange til, hvordan målet med oplysningskrav i IFRS standarder forbedres.
 • Principper for en fair-præsentation og offentliggørelse af præstationsmålinger samt ikke-IFRS information i årsregnskabet, for eksempel alternative resultatmål og performancemål, for at sikre at sådanne oplysninger ikke er vildledende.

Centralt er principperne om effektiv kommunikation. Disse omhandler overordnet, hvordan information i årsrapporten præsenteres. Først og fremmest skal informationen være virksomhedsspecifik. Desuden vil principperne sikre, at information beskrives kort og præcist uden udeladelse af relevant information, og uden unødig brug af fagtermer. Hertil foreslås det, at der anvendes grafer og figurer i stedet for lange afsnit med tekst. Principperne skal sikre, at sammenlignelighed på tværs af selskaber og rapporteringsperioder er mulig. Det er også princippernes mål at sikre en bedre sammensmeltning af årsrapporten, ved at relevante informationer i årsrapporten kobles til hinanden, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Debatoplægget er seneste bidrag til IASBs strategi ”Disclosure Initiatives”, der blev etableret i 2013 med en 10 punkts plan, som søger at levere håndgribelige forbedringer til oplysning i årsregnskabet. Det er det et vigtigt input til IASBs nuværende tema om bedre kommunikation i finansiel rapportering.

Feedback kan sendes til IASB via organisationens hjemmeside frem til 2. oktober 2017.

Medlemmer af FSR – danske revisorer er velkomne til at sende kommentarer til foreningens regnskabsudvalg (REGU) via osj@fsr.dk senest den 8. september 2017.

Discussion Paper DP/2017/1, Disclosure Initiative – Principles of Disclosure her
 

 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126