IASB ønsker input til agendaen for de næste tre år

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har for første gang i organisationens levetid indbudt interesserede parter til at kommentere på agendaen for de næste tre år. Baggrunden for denne høring er, at IASB i juni 2011 har fået nyt formandskab, at brugen af IFRS-standarderne er blevet mere udbredt i langt flere lande end tidligere, at de finansielle markeder er blevet langt mere komplekse, og at der i øvrigt er sket en rivende udvikling på regnskabsområdet de seneste år. Fristen for kommentering er 30. november 2011.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB har for første gang i organisationens levetid indbudt interesserede parter til at kommentere på agendaen for de næste tre år.

Det er IASB's målsætning, at de standarder, der udstedes, skal være til gavn for investorer og andre markedsdeltagere, der træffer økonomiske beslutninger på baggrund af regnskaberne.

Baggrunden for denne høring er, at IASB i juni 2011 har fået nyt formandskab, at brugen af IFRS-standarderne er blevet mere udbredt i langt flere lande end tidligere, at de finansielle markeder er blevet langt mere komplekse, og at der i øvrigt er sket en rivende udvikling på regnskabsområdet de seneste år.

IASB lægger op til, at der ved udarbejdelse af standarder skal ske dels en fortsat udvikling på regnskabsområdet og dels at de eksisterende standarder skal underkastes løbende vedligeholdelse.

På kort sigt er det IASB's prioritet at fortsætte og færdiggøre projekterne om indtægtsindregning, leasing, forsikringskontrakter og finansielle instrumenter.

Herudover har IASB oplistet en lang række emner, som er sat i værk, men er blevet udskudt, samt andre emner, som har været foreslået. IASB er interesseret i synspunkter om, hvilke emner, der skal prioriteres, foruden mere generelle synspunkter om, hvordan IASB bør prioritere mellem vedligeholdelse af eksisterende standarder henholdsvis udvikling af nye standarder. Blandt emner, som har været foreslået, nævnes nytænkning af standarderne om valutaomregning, en samlet behandling af begrebet totalindkomst ("other comprehensive income"), landbrugsrelaterede/biologiske aktiver, virksomhedssammenslutninger mellem virksomheder under fælles kontrol, land-for-land-rapportering, indregning og måling af CO2-kvoter mv.

Kommenteringsfrist over for IASB er ultimo november 2011.

IASB Agenda Consultation 2011