IASB og FASB enige om køreplan for ny standard om leasing

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB og den amerikanske FASB har aftalt køreplanen for færdiggørelse af ny fælles regnskabsstandard om leasing i årsregnskaber. Høringsudkast udsendes i 4. kvartal 2012.

Regnskab

International Accounting Standards Board (IASB) og det amerikanske Financial Accounting Standards Board (FASB) havde et fælles møde den 12.-13. juni 2012 i London, hvor de to Boards drøftede:

- Forsikringskontrakter

- Leasing

- Finansielle instrumenter

- Investeringsvirksomheder.

I forbindelse med leasing-projektet blev der besluttet en køreplan for færdiggørelsen af denne standard i samarbejde mellem IASB og FASB. Der vil blive udsendt et nyt høringsudkast (Exposure Draft) i 4. kvartal af 2012.

Der er opnået enighed om, at leasingkontrakter på over ét år altid skal indregnes i balancen. Der skelnes ikke længere mellem finansielle og operationelle leasingkontrakter, idet begge typer leasingaftaler skal indregnes.

Der har været drøftelser i både IASB og FASB om klassifikationen og forløbet af omkostningers indregning i resultatopgørelsen - dvs. valg af afskrivningsmetode og beregning af finansieringsomkostning. Der er foreløbigt nået enighed om, at visse leasingkontrakter skal afskrives efter den metode, som fremgik af et høringsudkast (Exposure Draft ED/2010/9) fra august 2010, der indeholdt en henvisning til IAS 38 (afskrivningsmetoden skal som hovedregel afspejle det mønster, hvorefter aktivets fremtidige økonomiske fordele forventes forbrugt i virksomheden) og at visse leasingkontrakter skal afskrives lineært. Sidstnævnte metode skal anvendes, hvis leasingperioden kun vedrører en relativt lille del af levetiden eller nytteværdien af aktivet set i forhold til aktivets samlede levetid eller nytteværdi. Afskrivning skal ske over aktivets levetid eller over leasingkontraktens løbetid, alt efter hvilken periode der er kortest.

Pressemeddelelse fra IASB: IASB and FASB agree on lease accounting approach. Juni 2012.