IASB og FASB udskyder nye standarder

Faglig nyhedIASB og FASB har udskudt deadline for færdiggørelse af nye regnskabsstandarder, som efter den oprindelige plan skulle være færdige i 2011. Tre prioriterede standarder vil ikke blive færdige inden udgangen af 2011, nemlig indtægtsindregning, leasing og finansielle instrumenter.

De to førende internationale standardudstedere, IASB og FASB, har efter et fælles møde i London udsendt en redegørelse - en såkaldt "progress report" - om det fælles konvergensprojekt, som indebærer ensartede standarder på en række udvalgte regnskabsområder.

IASB og FASB har udskudt deadline for færdiggørelse af en række prioriterede standarder, som efter den oprindelige plan skulle være færdige i juni 2011. Det er nu aftalt, at IASB og FASB færdiggør tre prioriterede projekter i 2011/2012, nemlig indtægtsindregning, leasing og finansielle instrumenter. Endnu et prioriteret projekt, nemlig forsikringskontrakter, er ligeledes udskudt. FASB har endnu ikke udsendt et høringsudkast og planlægger først at kunne færdiggøre projektet herom i 2012.

Formand for FSR's regnskabstekniske udvalg, Jan Peter Larsen udtaler: "FSR og andre nationale standard setters hilser den beskedne forlængelse af deadline for konvergensprojektet velkomment. Derved kan IASB og FASB få bedre mulighed for at tage hensyn til de mange indvendinger mod enkeltelementer i de foreslåede standarder, som fremkom under høringsrunderne i 2009 og 2010, herunder de kommentarer som FSR og andre danske organisationer og virksomheder har fremført".

Pressemeddelelse fra IASB

Pressemeddelelse fra EFRAG

Progress report fra IASB og FASB april 2011