IASB udsender diskussionsoplæg om ny begrebsramme for årsregnskaber

Faglig nyhedIASB har i forbindelse med det igangværende "Framework"-projekt udsendt et diskussionsoplæg, der bl.a. indeholder forslag til nye definitioner af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet samt nærmere retningslinjer for "anden totalindkomst".

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har i juli 2013 udsendt et omfattende diskussionsoplæg, der indeholder forslag til ændringer af den eksisterende internationalt anerkendte begrebsramme for årsregnskaber, som oprindeligt blev udviklet i slutningen af 1980'erne.

Diskussionsoplægget (239 sider) indeholder bl.a. forslag til

- nye definitioner af begreberne aktiver og forpligtelser,

- nærmere retningslinjer for indregning samt ophør af indregning af aktiver og forpligtelser,

- sondring mellem egenkapital og forpligtelser

- måling,

- en nærmere fastlæggelse af formålet med begrebet "anden totalindkomst" (der er en udvidelse af den traditionelle resultatopgørelse) og

- en referenceramme for præsentation og oplysninger i årsregnskabet.

To af kapitlerne i den nye begrebsramme, nemlig "The objective of general purpose financial reporting" (kapitel 1) og "Qualitative characteristics of useful financial information" (kapitel 3) blev vedtaget og udsendt af IASB i 2010, men arbejdet med de øvrige dele af begrebsrammen har været sat i stå, indtil IASB sidste år genoptog arbejdet med dette projekt.

De to allerede udsendte kapitler er identiske med tilsvarende dele af den amerikanske standardudsteder (FASB's) begrebsramme, da der var tale om et fælles projekt mellem IASB og FASB. Det nuværende projekt (færdiggørelse af de resterende dele af begrebsrammen) er ikke længere et fælles projekt, og det nu udsendte diskussionsoplæg er derfor alene udsendt af IASB.

Kommenteringsfristen over for IASB er 14. januar 2014. Der er således tale om en længere høringsfrist (næsten 6 måneder) end normalt på IASB's diskussionsoplæg og høringsudkast (3-4 måneder) i lyset af dokumentets betydelige omfang.

IASB's plan er herefter at udsende et egentligt høringsudkast til en ny samlet begrebsramme i 3. kvartal 2014 og at færdiggøre projektet ved udsendelse af den ny begrebsramme for årsregnskaber i september 2015.

Pressemeddelelse fra IASB: IASB publishes a Discussion Paper on the Conceptual Framework, juli 2013 (2 sider)

Download IASB Discussion Paper DP/2013/1, A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, juli 2013 (239 sider)