IASB udsender nyt forslag til regnskabsstandard om nedskrivninger på udlån og kreditter

Faglig nyhedIASB har netop udsendt et forslag til nye regnskabsregler for nedskrivninger på udlån og kreditter - såkaldte "Expected Credit Losses", der især vil få betydning for bankernes regnskaber.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har primo marts 2013 udsendt et nyt forslag til regnskabsstandard for nedskrivninger på udlån og kreditter - såkaldte "Expected Credit Losses".

Denne model indebærer, at der skal nedskrives på udlån, kreditter mv. ud fra en mere fremadskuende synsvinkel end den hidtidige nedskrivningsmodel i den eksisterende standard IAS 39 (den såkaldte "incurred loss model").

De forventede tab på udlån og kreditter skal ifølge den foreslåede "Expected Loss Model" indregnes i regnskabet på et tidligt tidspunkt, og der skal overvejes behov for nedskrivninger allerede på tidspunktet for udlånets eller kredittens opståen eller ved købet af et sådant aktiv.

Såkaldte "full lifetime expected credit losses" skal indregnes, når kreditkvaliteten af et finansielt instrument forringes signifikant. Det er således på et langt tidligere tidspunkt end under den nuværende "incurred loss model".

Det var i kølvandet på den finansielle krise i 2009, at der fra internationale fora såsom G20-landene blev rejst krav om nye fælles globale regnskabsstandarder for finansielle instrumenter. Der blev også fra forskellige ekspertgrupper rejst kritik af, at de gældende regler og standarder var "pro-cykliske", dvs. forstærker frem for at modvirke udsving i de økonomiske kunkunkturer.

Det primære sigte med forslaget til nye regnskabsregler for nedskrivninger på udlån er at give regnskabsbrugerne bedre information om forventede tab på finansielle aktiver og på de reelle forpligtelser, som udlåneren (pengeinstitutter mv) har i forhold til at udvide en ydet kredit, når låntager er i vanskeligheder.

Høringsudkastet er en del af IASB's projekt om finansielle instrumenter, der skal føre til, at den nye standard, IFRS 9, helt kan erstatte den gamle standard IAS 39.

IASB har tidligere udsendt høringsudkast om samme emne - nemlig Exposure Draft om Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment i november 2009 og et supplerende dokument om Financial Instruments: Impairment i januar 2011. Sidstnævnte blev udsendt i fællesskab af IASB og den amerikanske standardudsteder FASB. Der blev imidlertid fra en række interessegrupper rejst bekymringer over, om den "expected loss" model, der var beskrevet i dokumenterne fra 2009 og 2011 var operationel i praksis.

Kommenteringsfristen over for IASB er 5. juli 2013. Det forventes, at IASB herefter hurtigt vil færdiggøre det samlede IFRS 9-projekt, der nu har stået på i flere år.

Download pressemeddelelse fra IASB: IASB publishes revised proposals for loan-loss provisioning

Download IASB Exposure Draft ED/2013/3: Financial Instruments: Expected Credit Losses, marts 2013