IASB udskyder ikrafttræden af IFRS 9 om finansielle instrumenter

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har udskudt ikrafttræden af IFRS 9 samt justeret i regler om regnskabsmæssig sikring mv.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, har udskudt tidspunktet for ikrafttræden af den nye internationale standard om finansielle instrumenter IFRS 9.

Det er sket ved helt at fjerne datoen for seneste obligatoriske overgang til IFRS 9, der ellers var fastsat til 1. januar 2015. En ny ikrafttrædelsesdato vil blive fastlagt, når det samlede IFRS 9-projekt nærmer sig sin afslutning. Dvs. at de hidtidige internationale regler for regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter - herunder IAS 39 - fortsat er gældende.

IASB har samtidig gennemført en væsentlig opdatering af retningslinjerne om regnskabsmæssig sikring (hedge accounting, jf. kapitel 6 i IFRS 9), som gør det muligt for virksomhederne bedre at afspejle risikostyringen i årsregnskabet. Der er også justeret i reglerne om regnskabsmæssige konsekvenser af ændringer i "egen kreditværdighed", således at disse regler kan benyttes isoleret - før virksomheden begynder at anvende andre dele af den nye IFRS 9.

Det fremgår af IFRS 9, at standarden (dvs. de færdiggjorte dele) allerede nu kan anvendes, hvis virksomheden ønsker det. Det skal bemærkes, at EU-Kommissionen endnu ikke har godkendt IFRS 9 til brug i EU. EU-Kommissionen har tidligere meldt ud, at det først forventes at blive muligt at anvende IFRS 9 i EU, når den samlede standard foreligger.

Reglerne om regnskabsmæssig sikring (hedge accounting) udgør tredje fase i IASB's omfattende projekt om finansielle instrumenter. Første fase om klassifikation og måling (kapitel 3, 4 og 5) blev i al væsentlighed afsluttet i 2009, men der er senere foreslået ændringer til nogle af disse regler. Desuden  er fase 2 om nedskrivninger ("impairment methodology"), der især kom i fokus i relation til bankernes regnskaber under den finansielle krise, endu ikke afsluttet.

Læs pressemeddelelse: IASB completes important steps in reform of financial instruments accounting, 19 November 2013

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126