IASB vil tillade indre værdis metode i årsregnskabet

Faglig nyhedI et udkast til ændring af regnskabsstandarden IAS 27 lægger IASB op til, at det tillades at anvende indre værdis metode i IFRS-årsregnskaber som et alternativ til kostpris eller dagsværdi.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB påtænker at genindføre en mulighed i de internationale regnskabsstandarder for at anvende indre værdis metode ved regnskabsmæssig behandling i årsregnskabet for investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Herved vil der igen blive tre alternative muligheder, nemlig kostpris, dagsværdi og indre værdis metode.

Siden en ændring af IAS 27 i 2003 har det kun været muligt at anvende kostpris og dagsværdi i årsregnskabet - i modsætning til i koncernregnskabet, hvor der skal anvendes indre værdis metode for investeringer i associerede virksomheder.

Det viste sig imidlertid i forbindelse med IASB's Agenda Consultation i 2011, at der var støtte til at genindføre indre værdis metode i IFRS-årsregnskaber.

Der er ikke i høringsudkastet taget stilling til, hvornår ændringen af IAS 27 i givet fald skal træde i kraft, men det kan formentlig ske ret hurtigt, da der er tale om en valgmulighed for selskaberne.

I den danske årsregnskabslov er indre værdis metode et tilladt alternativ til kostpris (§ 40)  og dagsværdi (§ 41), jf. årsregnskabslovens § 43a.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg er positivt indstillet over for forslaget i lyset af, at indre værdis metode i mange år har været en meget anvendt og anerkendt metode i dansk regnskabspraksis, og metoden giver ofte mere relevante informationer i resultatopgørelse og balance end de to øvrige tilladte metoder.

Kommentarer kan sendes til IASB senest den 3. februar 2014.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har udarbejdet et udkast til høringssvar, hvori EFRAG støtter ændringen af IAS 27. Kommentarer skal sendes til EFRAG senest 30. januar 2014.

Download IASB Exposure Draft ED/2013/10, Equity Method in Separate Financial Statements, December 2013

Download EFRAG's udkast til høringssvar (Draft Comment Letter) af 9. januar 2014