IASB vil være katalysator for debat om Disclosure Overload

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB iværksætter initiativer, der skal modvirke tendensen til "Disclosure Overload" i årsrapporterne. Herunder vil der blive ændret i standarden om præsentation (IAS 1).

Regnskab

I lyset af debatten om, hvordan man kan håndtere og modvirke tendensen til "overlæs" af informationer i årsrapporterne (betegnet "Disclosure Overload") har den internationale standardudsteder IASB påtaget sig en rolle som katalysator på internationalt plan for de kollektive handlinger, der bør iværksættes af regnskabsaflæggere, regeludstedere, revisorprofessionen m.fl.

I relation til IASB's egne forhold vil følgende blive iværksat:

- Ændringer af IAS 1 om præsentation af årsregnskaber

- Udarbejde træningsmateriale i relation til begrebet "væsentlighed"

- Iværksætte et forskningsprojekt om "Disclosure"

IASB har i maj 2013 udsendt en rapport - en såkaldt "Feedback Statement" - hvor disse initiativer præsenteres. Dette er en opfølgning på et arrangement - "Discussion Forum: Financial Reporting Disclosure" - som IASB afholdte den 28. januar 2013 i London, og hvor bl.a. formand for Regnskabsteknisk Udvalg, Jan Peter Larsen, deltog.

Formanden for IASB, Hans Hoogervorst, udtalte i forbindelse med udsendelse af rapporten fra IASB, at væsentlige forbedringer vil kræve adfærdsmæssige ændringer med henblik på at sikre, at årsregnskaber anses som et kommunikationsredskab, snarere end "tools of compliance".

Desuden har EFRAG samt standardudstedere i Frankrig og UK (ANC og FRC) i april 2013 udsendt en "Feedback Statement" i kølvandet på de høringssvar, der blev sendt til disse organisationer omkring årsskiftet 2012/2013 vedrørende diskussionsoplægget "Towards a Disclosure Framework for the Notes".

Det fremgår af EFRAG/ANC/FRC-notatet, at alle høringssvar bekræftede, at en hurtig handling for at imødegå problemerne med "Disclosure Overload" er nødvendig, og at der bør udarbejdes en mere sammenhængende og logisk ramme for oplysninger, der skal gives i årsrapporter (ofte benævnt et Disclosure Framework). Herunder var der blandt høringssvarene støtte til det synspunkt, at der savnes en afklaring af, hvad formålet er med noterne til årsregnskabet.

Der har også i debatten i Danmark ofte været rejst kritik af de mange detaljerede oplysningskrav i de internationale regnskabsstandarder, og at årsrapporterne som følge heraf er ret uoverskuelige, bl.a. på arrangementer i Dansk RegnskabsForum og på forskellige regnskabskonferencer.

Download IASB Discussion Forum - Financial Reporting Disclosure. Feedback Statement. Maj 2013.

Download EFRAG "Towards a Disclosure Framework for the Notes. Feedback Statement on Discussion Paper". April 2013.