Indregning af provenu erhvervet i testfase mv . - Forslag om at præcisere IAS 16

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG har i et udkast til Comment Letter støttet, at standarden IAS 16 præciseres.

Regnskab

Det har vist sig, at virksomheder globalt set har en forskellig praksis for, hvorvidt man modregner indtægter erhvervet i en testfase i kostprisen for fremstilling af et materielt anlægsaktiv, når aktivet er under fremstilling og færdiggørelse. De nuværende regler på området fremgår af IAS 16, hvor det i afsnit 17 bl.a. er anført at man i kostprisen for fremstilling af et anlægsaktiv bl.a. medregner "omkostninger forbundet med afprøvning af, om aktivet fungerer korrekt med fradrag af nettoprovenu fra salg af enheder, der er produceret, mens aktivet blev bragt til den aktuelle placering og i den aktuelle stand (såsom prøveproduktion i forbindelse med afprøvning af udstyr)".

Det har også i nogle tilfælde vist sig, at salgsprovenuet i testfasen kan være ganske stort og endda kan overstige de omkostninger, der direkte er forbundet med at erhverve et salgsprovenu. Der kan fx være tale om indtægter opnået ved salg i forbindelse med færdiggørelse og afprøvning af produktionsudstyr, der skal bruges til minedrift af en guldmine el.lign.

Den internationale standardudsteder IASB har i en såkaldt Exposure Draft foreslået ændringer i standarden IAS 16 med henblik på en mere ensartet regnskabspraksis.

IASB foreslår således i ED/2017/4, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use", at det ikke længere skal være tilladt at fratrække det salgsprovenu, der måtte indkomme i den fase, hvor et materielt anlægsaktiv gøres klar til den tilsigtede brug. IASB foreslår, at salgsprovenu og hertil hørende løbende omkostninger, fx i en testfase, indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med de almindelige principper for indregning af indtægter og opgørelse af varelager og vareforbrug (IFRS 15 hhv. IAS 2).

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har i et udkast til høringssvar, Draft Comment Letter, udtrykt støtte til den foreslåede ændring af IAS 16. EFRAG er enig i, at salgsindtægter og omkostninger i en klargøringsfase skal indregnes i resultatopgørelsen efter principperne i IFRS 15 og IAS 2.

EFRAG ser dog ikke nogen grund til, at IASB kommer med en specifik definition af "testing" i IAS 16, idet den foreslåede regnskabsmæssige behandling er ens, uanset om der er tale om salgsprovenu i en testfase eller i enhver anden fase før aktivet er gjort klar til den tilsigtede brug. Alt i alt vurderer EFRAG, at det vil give mere relevant information til regnskabsbrugerne, når de fulde omkostninger ved konstruktion af et aktiv indregnes i kostprisen.

EFRAG modtager gerne kommentarer til sit udkast til Comment Letter.

Kommenteringsfristen over for EFRAG er den 13. oktober 2017.

Download EFRAG Draft Comment Letter om Proceeds before Intended use