Væsentligt eller uvæsentligt - FSR støtter et udkast til Practice Statement

Faglig nyhedFSR - danske revisorer støtter, at IASB udsender en vejledning om begrebet væsentlighed i årsregnskaber. FSR anbefaler dog, at vejledningen bliver mere specifik end det udkast, som IASB har udsendt i høring.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB udsendte i oktober 2015 et udkast til en vejledning - en såkaldt Practice Statement - om anvendelse af begrebet væsentlighed i årsregnskabet.

Formålet med udkast til vejledning er at angive retningslinjer til brug for virksomhedernes ledelser, når ledelsen skal anvende væsentlighed i årsregnskaber, der udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder.

Udkast til vejledning omhandler:

- karakteristika ved væsentlighed

- hvordan anvendes begrebet væsentlighed, når ledelsen træffer beslutning om præsentation af og afgivelse af oplysninger i årsregnskabet, og

- hvordan vurderes det, om udeladelser eller fejl-information er væsentlig i relation til årsregnskabet.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg har gennemgået udkastet til vejledning og har afgivet høringssvar til den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG, der afgiver et fælles høringssvar fra de europæiske standardudstedere til IASB.

FSR udtrykker i sit høringssvar støtte til, at IASB på nuværende tidspunkt udsender retningslinjer i form af en Practice Statement. Men på længere sigt foretrækker FSR, at IASB udsender en standard om væsentlighed.

FSR finder, at en Practice Statement om væsentlighed bør være mere specifik og angive mere reelle retningslinjer, da anvendelse af begrebet væsentlighed ofte i praksis giver anledning til diskussioner og tvivl. Væsentlighed er et aktuelt emne for alle aktører, der er involveret i udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskaber.

Download FSR - danske revisorers høringssvar her.

Læs mere om udkastet til Practice Statement her.

Download udkast til EFRAG's høringssvar til IASB (EFRAG's Draft Comment Letter) her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126