Alternative Performance Measures – et hot issue, også i Canada

Faglig nyhedDen canadiske standardudsteder har udsendt et fagligt notat om principper for virksomheders rapportering af alternative resultatmål. AcSB angiver fire principper, som virksomhederne bør overveje ved rapportering af APM’s.

Regnskab

I praksis ses det ofte, at regnskabsaflæggere præsenterer alternativ information om deres præstationer, som ikke er baseret på årets resultat efter gældende regnskabsregler og standarder. Dette fænomen benævnes Alternative Performance Measures (APM), og kommer typisk til udtryk ved beskrivelse af årets økonomiske udvikling i ledelsesberetningen, børsmeddelelser og prospekter. Konkrete eksempler er information om årets driftsindtjening, organisk vækst og begreber, der beskriver justerede regnskabsposter.

Når virksomhederne i stigende grad offentliggør information, der blandt andet kan påvirke aktiekursen, men som ikke er et krav efter regnskabsreglerne, skaber det en række udfordringer – primært i form af risiko for lav kvalitet og mindre gennemsigtighed og sammenlignelighed i regnskabsinformationer.

Canadian Accounting Standards Board, AcSB, udgav i juni 2018 et fagligt notat om principper for udvikling og rapportering af APM’s uden for årsregnskabet. Dette notat er hovedsageligt rettet mod børsnoterede virksomheder, men også unoterede virksomheder kan have interesse i notatet.

Af hensyn til sammenlignelighed og informationsniveau foreslår AcSB, at virksomhederne sikrer sig, at de offentliggjorte APM’s afspejler virksomhedens strategi, mål og nøgleaktiviteter.

Virksomhederne bør kvalitetssikre indholdet af alternative resultatmål. AcSB angiver fire principper, som virksomhederne bør have med i sine overvejelser om APM’s:

 • Om det er relevant information, der for eksempel afspejler, hvordan virksomheden vil realisere sine kort- og langsigtede mål.
 • Om det er væsentlig information i betragtning af virksomhedstype, størrelse og kompleksitet.
 • Interne retningslinjer for udvikling og rapportering, som blandt andet skal sikre, at regnskabsbrugerne modtager informationen i rette tid med henblik på at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
 • Effektivt tilsyn med ledelsens valg af APM’s.

Ovenstående principper har til formål at sikre kontinuitet, sammenlignelighed, verificerbarhed, aktualitet og klarhed.

AcSB modtager gerne kommentarer senest den 17. september 2018.

Også på europæisk plan er der initiativer for at sikre god information ved brug af APM’s. ESMA har i oktober 2015 udgivet retningslinjer vedrørende alternative resultatmål uden for årsregnskabet. Erhvervsstyrelsen fremhæver, at retningslinjerne ikke er implementeret i årsregnskabsloven, og derfor ikke er bindende for danske virksomheder. Erhvervsstyrelsen påpeger dog i en udtalelse afsnit 1.2 (julebrevet) fra december 2017, at retningslinjerne anses for at være gældende for prospekter.

FSR – danske revisorer og Dansk Industri vil i forbindelse med årsrapportprisen 2018 sætte yderligere fokus på APM’s, herunder præsentere gode eksempler, der kan påvirke dansk regnskabspraksis på området.

Læs AcSB’s notat her.

Læs ESMA’s retningslinjer om alternative resultatmål her.

Læs Erhvervsstyrelsens udtalelse her.

Læs invitation til årsrapportprisen 2018 her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126