Differentierede standarder – hvad ønsker regnskabsbrugerne?

Faglig nyhedOmfanget af rapporteringskrav er et aktuelt issue i store dele af verden. I bestræbelserne på at sikre lettere adgang til børserne diskuteres, om der skal indføres simplificerede rapporteringskrav for mindre børsnoterede selskaber.

Regnskab

Den amerikanske udgiver af regnskabsstandarder, Financial Accounting Standards Board (FASB), har i USA rejst en debat om, hvorvidt mindre børsnoterede selskaber skal have mulighed for at anvende simplificerede regnskabsstandarder. I dag er aflæggelse af regnskaber efter simplificerede regnskabsstandarder kun tilladt for private selskaber i USA.

Den internationale organisation for finansanalytikere, CFA Institute, har kommenteret det fremsatte forslag i en artikel i januar 2017. Artiklen fra direktør, Mohini Singh, CFA Institute, kommenterer på følgerne af simplificerede rapporteringskrav for mindre børsnoterede selskaber i USA.

Mohini Singh hævder, at principperne bag rapporteringskravene for private og børsnoterede selskaber er forskellige, og at en ændring af de nuværende krav kan resultere i en anden situation end den tilsigtede. Formålet med simplificerede regnskabsstandarder er en reduktion af de compliance omkostninger, der er forbundet med mindre børsnoterede selskabers rapportering. Færre og lavere rapporteringskrav for mindre børsnoterede selskaber vil gøre det mere kompliceret for investorer at udarbejde retvisende værdiansættelser og vil måske derfor i sidste ende afskrække investorer fra at investere i disse selskaber. I en undersøgelse vedrørende eksterne interessenters opfattelse af de gældende rapporteringskrav i USA fremgår det, at kun 6% af de adspurgte vil anbefale en simplificering af rapporteringskravene for mindre børsnoterede selskaber.

Uden for USA diskuteres det også, om de gældende standarder er passende (IFRS-standarderne). Eksempelvis har generalsekretær for Nordisk Revisor Forbund (NRF), Jens Røder, fremsat et forslag om mere fleksible rapporteringskrav, jf. magasinet om Fremtidens rapportering, som FSR – danske revisorer udgav i 2016.

Der er flere årsager til den eksponentielle vækst, vi har set i rapporteringskravene. Først og fremmest er det et udtryk for et stigende antal brugere af rapporteringen, som følge af den øget tilgængelighed af informationerne. Derudover har der i forbindelse med finanskrisen været en faldende tillid til virksomhederne. Standardudstedere og lovgivere har forsøgt at styrke tilliden via øgede oplysningskrav og mere nidkær håndhævelse af regnskabsregler.

Denne artikel er et led i FSR – danske revisorers projekt om fremtidens rapportering og revision, hvor vi vil skildre udviklingen og tendenser nationalt og internationalt for at forbedre virksomhedernes eksterne rapportering.

Mohini Singhs artikel fra januar 2017 kan læses her.

Jens Røders udtalelser i magasinet Fremtidens rapportering kan læses her.