Fokusområder i ekstern rapportering – erfaringer fra UK

Faglig nyhedForretningsmodeller og risikofaktorer står højt på investorers liste over relevant information i årsrapporten. Det britiske regnskabsråd FRC finder en positiv udvikling i de nyeste årsrapporter.

Regnskab

Financial Reporting Council, har via FRC Lab udgivet to rapporter om ”business model reporting” og ”risk and viability reporting”. Rapporterne belyser investorrelevante emner i årsrapporten til inspiration for regnskabsaflæggere. Forretningsmodeller og risikofaktorer er oplysninger i årsrapporten, der vægter tungt hos investorer. Konklusionen på FRC Labs 2017-undersøgelser var, at mange virksomheder inddrager disse oplysninger, men at præsentationen kunne være bedre.

FRC Lab udgav i november 2018 et ”implementation study”, der følger op på udviklingen i virksomheders eksterne rapportering. 2018-undersøgelsen indeholder mange gode eksempler fra den seneste regnskabsaflæggelse, der antyder, at virksomhederne er villige til at øge transparensen.

Business model reporting
Den seneste regnskabsaflæggelse i UK viser, at forretningsmodeller ofte præsenteres i et grafisk ”input/output format”. Hensigten er i simplificeret form at illustrere komplekse forretningsmodeller. Regnskabsaflæggere bør dog altid være opmærksomme på at undgå en ”over-simplificering”, hvor regnskabsbrugere ikke kan finde svar i årsrapporten på basale spørgsmål om for eksempel vækst og indtjening.

Investorer efterspørger en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, der giver et overbliksbillede. Investorer forventer dog samtidig, at årsrapporten med en passende detaljeringsgrad præsenterer virksomhedens unikke parametre. Som tommelfingerregel kan forretningsmodellen fungere som en ”guide” for resten af indholdet i årsrapporten.

Risk and viability reporting
FRC Lab ser positivt på virksomhedernes lyst og evne til at rapportere om risikofaktorer.

Sammenlignet med tidligere år, har virksomhederne generelt kræset lidt ekstra for præsentationen af:

  • Udvikling af risici i løbet af året og på årsbasis.
  • Prioriterede hovedrisici med en høj detaljeringsgrad.
  • Sammenhæng mellem risikostyring og resten af årsrapporten.

FRC Lab fremhæver Vodafone Group PLC for en detaljeret, men samtidig klar præsentation af risikofaktorer i ledelsesberetningen. Vodafone Group PLC beskriver eksempelvis udviklingen og effekten af ”market disruption”, men også de tiltag, som ledelsen vil benytte sig af for at tackle udfordringen.

Investorer forventer, at regnskabsaflæggere er i stand til at prioritere. Øvelsen er vanskelig for regnskabsaflæggere. Hvornår bør ledelsen rapportere, og i hvilket omfang? FRC Lab’s undersøgelser viser, at investorers informationsbehov stiger, når risici er uundgåelige, og hvor ledelsen dermed har begrænsede reaktionsmuligheder. Risikofaktorer er her ”væsentlige” og kræver derfor mere spalteplads i ledelsesberetningen – Brexit som det oplagte eksempel.

FRC Lab’s undersøgelser bygger på en gennemgang af mere end 100 årsrapporter (2016 og 2017-årsrapporter).

Danske erfaringer
Udover de britiske erfaringer kan regnskabsaflæggere i Danmark lade sig inspirere af for eksempel Zealand Pharma A/S, der som en small and midcap-virksomhed modtog anerkendelse på årsrapportsprisen 2018 for en god beskrivelse af forretningsmodeller på henholdsvis diabetes og sjældne sygdomme. Udvikling af ledelsesberetningen er en del af FSR – danske revisorers indsats for fremtidens rapportering og kerneydelser. Beskrivelse af forretningsmodel var en specialpris ved uddeling af årsrapportprisen 2016 – den gang var det FLSmidth, der løb med denne specialpris.

Læs FRC Lab’s 2018-undersøgelse her.

Læs FRC Lab's rapport "business model reporting" her.

Læs FRC Lab's rapport "risk and viability reporting" her.