Selskaber i UK forbereder sig på Brexit's konsekvenser for regnskabsaflæggelsen

Faglig nyhedDet britiske regnskabsråd anbefaler mere klar strategisk information i ledelsesberetningerne og at virksomhederne forholder sig til de risici og usikkerheder, Brexit vil få for virksomheden forud for regnskabsaflæggelsen.

Regnskab

Det officielle regnskabsråd i UK, Financial Reporting Council, har udsendt et hyrdebrev til børsnoterede selskaber i UK om en række aktuelle forhold forud for regnskabsaflæggelsen for 2016.

Det fremhæves i hyrdebrevet, at årsrapporten er den vigtigste kilde til at sikre en engageret dialog mellem investorer og virksomheder. I lyset af Brexit peger FRC på, at det er bydende nødvendigt at tilskynde britiske selskaber til stærke investeringer i det britiske marked, og i den forbindelse er gode årsrapporter en hovedfaktor for at sikre velinformerede beslutninger.

Hyrdebrevet til de børsnoterede selskaber i UK peger bl.a. på:

- at der er plads til forbedringer i ledelsesberetningens strategiske afsnit, ikke mindst i de mindre børsnoterede selskaber,

- at dér, hvor der især er plads til forbedringer, er i relation til mere klar forklaring af, hvordan selskabet tjener penge og hvad der differentierer selskabet fra dets konkurrenter (forretningsmodellen),

- at selskaberne bør overveje ændringer i rapporteringen i lyset af de fra ESMA i 2015 udsendte retningslinjer om alternative resultatmål (Alternative Performance Measures),

- at selskaberne bør overveje en bred vifte af faktorer, der øver indflydelse på risici og usikkerheder såsom cyber-sikkerhed og klimaforandringer,

- at selskaberne nødvendigvis må overveje følge-risici og usikkerheder i de politiske og samfundsøkonomiske omgivelser og de virkninger, dette vil have for risici og usikkerheder i virksomheden,

- at der er øget offentlig fokus på selskabernes skattemæssige ordninger, og at selskaberne nødvendigvis må respondere på den stigende interesse fra stakeholders om selskabets skatte-strategier og om, hvor selskabet betaler skat,

- at selskaberne bør overveje virkningerne af de lave rentesatser på beløb, der indgår i balancen såsom pensionsforpligtelser,

- at der fortsat er plads til forbedringer i selskabernes beskrivelser af anvendt regnskabspraksis, særligt i relation til indregning af indtægter

- at selskaberne bør oplyse om fremdriften i implementeringen af nye standarder, der snart træder i kraft, såsom IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16

- at investorer gerne vil have mere klar og præcis information om aflønningsforhold i selskabet,

- at investorer gerne vil have mere informativ rapportering om, hvilke specifikke handlinger selskabernes revisionsudvalg udretter.

Download FRC: Summary of key developments for 2016 annual reports, 10 October 2016