Årsrapporter på engelsk

Faglig nyhedErhvervs- og vækstministeren har den 2. oktober fremsat lovforslag L 23. Et af hovedpunkterne i lovforslaget er, at alle danske virksomheder får mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk.

Regnskab

Hvad skal der til?
Generalforsamlingen i et selskab kan med simpelt flertal træffe beslutning om at aflægge årsrapport på engelsk. Beslutningen, som kan træffes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, skal indskrives i selskabets vedtægter.

Det første år, selskabet vælger at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, skal dette senest besluttes på den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten efterfølgende godkendes. Selskabet behøver således ikke at afvente, at vedtægterne ændres, før selskabet første gang aflægger årsrapport på engelsk.

Allerede i forbindelse med selskabets stiftelse kan stifterne beslutte, at årsrapporter for selskabet skal aflægges på engelsk. Generalforsamlingen kan til enhver tid beslutte, at årsrapporter atter kun skal aflægges på dansk.

Selskaber, der aflægger delårsrapporter, vil kunne aflægge delårsrapporter udelukkende på engelsk, når generalforsamlingen har besluttet, at selskabets årsrapporter skal aflægges udelukkende på engelsk. Det er således ikke et krav, at selskabet allerede har aflagt årsrapport på engelsk.

Hvornår træder det i kraft?
Hvis Folketinget som forventet vedtager lovforslaget, træder ændringerne i kraft den 1. januar 2014. Muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk vil gælde for årsrapporter, som godkendes på en generalforsamling efter lovens ikrafttræden, det vil sige, hvor godkendelsesdatoen er 1. januar 2014 eller senere.

Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060