Ændringer på vej til årsregnskabslovens regnskabsklasse C og D samt reglerne for koncernregnskaber

Faglig nyhedErhvervsstyrelsens udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven er i øjeblikket i høring. Vi vedhæfter en oversigt, der viser de forslag, der kun retter sig mod virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen sendte den 14. september et udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven i høring. De 70 foreslåede ændringer er i stort omfang udtryk for en justering af årsregnskabsloven, så loven fuldt ud bringes i overensstemmelse med EU’s regnskabsdirektiv. Samtidig gives mulighed for at anvende nogle nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde årsregnskabslovens rammeregler.

En række af de foreslåede ændringer har kun betydning for virksomheder i regnskabsklasse C og D. Du kan se en oversigt her. Nogle af de væsentligste ændringer, der er foreslået i regnskabsklasse C og D samt i reglerne om koncernregnskaber, er:

  • Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen om finansielle risici
  • Redegørelse for samfundsansvar - § 99a er helt omskrevet
  • Redegørelse for kønsmæssig sammensætning - § 99b er helt omskrevet
  • Justeringer i reglerne om, hvornår koncernregnskab kan undlades
  • Enkelte ændringer i koncern-notekrav (kapitalinteresser og nærtstående parter)
  • Redegørelse om mangfoldighed (kun klasse D).

De foreslåede ændringer til regnskabsklasse B, regnskabsskemaer mv. er tidligere omtalt her. Disse ændringer til regnskabsklasse B gælder naturligvis også for klasse C og D.

Foreslået ikrafttræden
I lovudkastet foreslås, at de nye regler skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Der er dog foreslået mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at anvende samtlige nye regler før tid. Det er fx muligt blot at anvende IFRS 16 ved indregning af leasingkontrakter uden samtidig at følge de nye krav om redegørelse for samfundsansvar, da disse oplysningskrav ikke har en naturlig sammenhæng med de valgte principper for indregning af leasingkontrakter.

Den videre proces
Høringsfristen udløber den 12. oktober, og FSR – danske revisorer afgiver naturligvis høringssvar til lovudkastet.

Efter planen fremsættes lovforslaget i Folketinget i november, og vi forventer, at det vedtages inden årsskiftet. Der kan naturligvis ske ændringer, inden Folketinget vedtager den endelige lov.

Se lovudkastet her