Erhvervsstyrelsen skruer bissen på

Faglig nyhedStyrelsen har fået nok af slendrian og lovovertrædelser og går benhårdt efter selskaberne med varsling om tvangsbøder på 75.000 kr. pr. ledelsesmedlem, politianmeldelser af ledelsen og krav om revision.

RegnskabRevision

I den seneste tid har en række selskaber oplevet at få breve fra Erhvervsstyrelsen med krav om at rette op på uregelmæssigheder som anført i revisors erklæringer. Noget tyder altså på, at Erhvervsstyrelsen har skruet væsentlig op for opfølgningen på de indrapporterede regnskaber, herunder revisors erklæringer om regnskaberne, og ikke mindst for sanktionerne.

Der er en lang række eksempler på selskaber med ulovlige lån, som bliver mødt med krav om indfrielse heraf med tillæg af lovpligtige renter, eller selskaber, som har overtrådt bogføringsloven, som bliver pålagt at rette op på forholdene. I begge tilfælde bliver virksomheden mødt med krav om erklæring fra revisor. I forbindelse med Erhvervsstyrelsens opfølgning er der ligeledes set eksempler på politianmeldelse af ledelsen, mulige tvangsbøder på op til 75.000 kr. pr. ledelsesmedlem samt henvisning til årsregnskabslovens krav om tre års revision af årsregnskaberne, når virksomheden eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforlæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen.

Det lader til, at Erhvervsstyrelsen går relativt systematisk til værks med udgangspunkt i revisors erklæringer, og revisorerne må derfor forvente, at en lang række kunder vil henvende sig med breve fra Erhvervsstyrelsen og skal have hjælp til at rette op på forholdene samt have udarbejdet relevante erklæringer om, at overtrædelserne er ophørt. Erhvervsstyrelsen vil sædvanligvis stille krav om erklæringer med høj grad af sikkerhed.

Det har altså store konsekvenser for selskaberne og aktionærerne, når ledelsen ikke tager sit ansvar tilstrækkeligt alvorligt.

Revisorerne er ligeledes blevet mødt med uddybende spørgsmål til modificerede konklusioner, herunder især til årsagen og omstændighederne vedrørende manglende konklusioner. Det forekommer i den forbindelse oplagt, at styrelsen også vil udfordre revisors konklusioner, herunder revisors vurdering af, hvornår det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

FSR – danske revisorer er meget tilfredse med, at der bliver fulgt op på revisorernes erklæringer, og at det bliver klart, at det har konsekvenser at overtræde loven. FSR - danske revisorer vil samtidig opfordre til en øget indsats over for selskaber, som helt har fravalgt erklæringer på regnskaberne eller har valgt en erklæringstype, som ikke giver mulighed for at rapportere om ledelsesansvar og/eller modificere konklusionen eller udtalelsen om ledelsesberetningen.

Abonnenter på erklæringsmanualen på fsrdocs.dk og CaseWare-kunder kan finde erklæringseksempler i dokumentbiblioteket.