FSR – danske revisorers kommentarer til ændring af årsregnskabsloven

Faglig nyhedErhvervsstyrelsens udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven har været i høring, og i den forbindelse har FSR – danske revisorer udarbejdet et høringssvar til lovudkastet.

Regnskab

Formålet med Erhvervsstyrelsens lovudkast er at sikre korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU’s regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven. FSR – danske revisorer har i et høringssvar givet en række kommentarer til lovudkastet, herunder:

 

Implementering af nye standarder

Det er i lovbemærkningerne omtalt, hvordan virksomhederne kan overgå til at fortolke årsregnskabsloven efter IFRS 15 (indtægter) og IFRS 16 (leasing). Det er vi positive overfor. Der bør dog tilsvarende indføjes bemærkninger om muligheden for at anvende IFRS 9’s beskrevne Expected Credit loss-model som valg af regnskabspraksis.

 

Begrebet ”kapitalinteresser”

Udkastet indfører et nyt begreb ”kapitalinteresser”, der ændrer på en række bestemmelser i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at der reelt ikke er behov for at indføre en ny kategori af ”kapitalinteresser” i loven. En sådan implementering vil blot føre til en større forvirring hos både regnskabsaflæggere og -brugere.

 

Redegørelse for samfundsansvar, kønsmæssig sammensætning af ledelsen og mangfoldighed

Vi ser positivt på de foretagne opdateringer af bestemmelserne om samfundsansvar, kønsmæssig sammensætning af ledelsen og mangfoldighed, som bidrager til en øget harmonisering med EU-direktivet.

I høringssvaret har vi endvidere en række detailbemærkninger til flere af de foreslåede lovændringer.

 

Foreslået ikrafttræden
I lovudkastet foreslås, at de nye regler skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Der er dog mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at anvende samtlige nye regler før tid.

 

Den videre proces
Efter planen fremsættes lovforslaget i Folketinget i november, og vi forventer, at det vedtages inden årsskiftet. Der kan naturligvis ske ændringer, inden Folketinget vedtager den endelige lov.

 

Se FSR – danske revisorers høringssvar her


Se lovudkastet her

Kontakt

 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060
 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126