Indsendelsesbekendtgørelsen ændres igen

Faglig nyhedÆndringen indebærer blandt andet, at visse regnskabsdokumenter (undtagelseserklæringer mv.) i en overgangsperiode skal indsendes til Erhvervsstyrelsens fysiske adresse på Langelinie Allé.

Regnskab

Som beskrevet i tidligere nyhedsmails er Erhvervsstyrelsen ved at indfase et nyt it-system til håndtering af regnskabsdokumenter, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. Første fase træder i kraft den 13. april 2015.

På den baggrund har styrelsen ændret i indsendelsesbekendtgørelsen på følgende områder:

  • Styrelsen kan fremover sende breve via Digital Post til fysiske personer, ligesom det i dag er tilfældet for breve til virksomheder.
  • Regnskabsdokumenter (undtagelseserklæringer m.v.), som i dag skal indsendes på papir til styrelsens postboksadresse i henhold til den gældende indsendelsesbekendtgørelse, skal fra den 13. april 2015 sendes til: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.
  • Papirdokumenterne skal kun sendes til ovennævnte adresse i en begrænset periode. Når styrelsens nye it-system er fuldt implementeret omkring den 15. september 2015, vil alle regnskabsdokumenter skulle indberettes digitalt til styrelsen.  

Ændringsbekendtgørelsen nr. 306 af 26. marts 2015, kan ses her


Kontakt

  • Jan Brødsgaard

    Fagkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1060