Ny vejledning om redegørelse for god fondsledelse

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. Vejledningen beskriver, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres, og hvad revisors rolle er i denne forbindelse.

RegnskabOm revisor
En bestyrelse i en erhvervsdrivende fond skal hvert år redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede ”Anbefalinger for god Fondsledelse”. Bestyrelsen skal i redegørelsen oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Hvis fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse skal medtages i årsrapporten eller på fondens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsens nye vejledning beskriver, hvad redegørelsen nærmere skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres, og hvad revisors rolle er i denne forbindelse. Vejledningen kan således bidrage til at skabe klarhed på området, der hidtil har været præget af nogen usikkerhed.

Se vejledningen her 

Se anbefalingerne for god fondsledelse her