Nye internationale regnskabsstandarder kan frivilligt anvendes til fortolkning, når årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven

Faglig nyhedFor langt de fleste virksomheder er det ikke relevant at anvende de nye internationale regnskabsstandarder, men nogle virksomheder vil blive mødt med ønsker fra fx moderselskaber eller pengeinstitutter om at følge en eller flere standarder. Vi skitserer nogle hovedpunkter i de nye standarder og fremhæver nogle forhold, virksomheden særligt skal være opmærksom på, hvis ledelsen ønsker at anvende standarderne.

RegnskabInternationalt

Virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, kan frivilligt vælge at anvende tre nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde årsregnskabslovens rammer om indregning og måling, hvor det er relevant:

 • IFRS 9 om finansielle instrumenter
 • IFRS 15 om indtægter fra kontrakter med kunder
 • IFRS 16 om leasingkontrakter  

Læs her om hovedpunkterne i de nye standarder og om nogle forhold, som virksomheder særligt skal være opmærksom på, hvis ledelsen ønsker at anvende de nye internationale standarder.

 


Kontakt

 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060
 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126