Udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse - øget brug af digital kommunikation

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen lægger op til brug af Digital Post ved fremsendelse af påkravsbreve til virksomheder, der ikke indsender årsrapport rettidigt, samt mindre brug af clob-opmærkning ved indsendelse af regnskaber i XBRL.

Digitale regnskaberRegnskab

Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse i høring.

Hovedformålet er at opdatere bestemmelserne om digital kommunikation i den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse, der blev udsendt i august 2012 og senest er ændret to gange ultimo 2013.

Høringsfristen er fastsat til 23. april 2014. En ny bekendtgørelse ventes udsendt primo maj 2014.

De væsentligste ændringer, som nu foreslås, er:

Fremsendelse af påkravsbreve til virksomheder via Digital Post

Erhvervsstyrelsen kan ifølge udkastet sende breve til virksomheder på regnskabsområdet via Digital Post fra den 1. juni 2014. Det vil i første omgang blive brugt til at udsende påkravsbreve til virksomheder, som ikke har overholdt fristen for indsendelse af årsrapport. Det blev 1. november 2013 obligatorisk for virksomheder med CVR-nummer at være tilsluttet Digital Post. Den digitale postkasse har samme status som virksomhedens fysiske postkasse, hvilket betyder, at virksomheden har ansvar for at læse denne post.

Påkravsbrevene udgør omkring 95 % af de breve, Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne på regnskabsområdet. De resterende omkring 5 % vil fortsat blive udsendt på papir, indtil de nødvendige it-tilpasninger hos Erhvervsstyrelsen er kommet på plads.

Underskrifts- og dokumentationskrav

Bestemmelserne om underskrifts- og dokumentationskrav mv. er foreslået opdateret, bl.a. fordi der nu findes digitale løsninger, som gør det muligt at underskrive med digital signatur. Der er således foreslået indsat en bestemmelse om digital underskrift på årsrapporter mv.

Clob-opmærkning

Formålet med de eksisterende muligheder for clob-opmærkning er at lette overgangen til digital indberetning af årsrapporter i en overgangsperiode. For at fremme brugen af digitale regnskabsdata vil muligheden for at anvende clob-opmærkning gradvist blive reduceret, således at der skal gives flere udspecificerede oplysninger. Ændringerne vedrørende clob-opmærkning skal først træde i kraft den 1. september 2014.

Andre tiltag

Der er ved at blive udviklet en ny digital løsning til brug for de regnskabsdokumenter, som ikke kan indberettes via de eksisterende systemer. Den nye løsning skal anvendes til indberetning af de få årsrapporter mv., som fritages for indberetning i XBRL-format. Indtil den nye løsning er klar - forventeligt i begyndelsen af 2015 - skal de pågældende regnskabsdokumenter fortsat indsendes på papir.

---

Eventuelle kommentarer fra medlemmer af FSR - danske revisorer og andre interesserede, der kan indgå i et høringssvar på den nye indsendelsesbekendtgørelse kan sendes til osj@fsr.dk og jbr@fsr.dk senest den 15. april 2014.

Download høringsbrev fra Erhvervsstyrelsen, marts 2014

Download udkast til ny indsendelsesbekendtgørelse (fuld version), marts 2014

Download oversigt over bestemmelser med indholdsmæssige ændringer (kort version), marts 2014

 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060