Erhvervsstyrelsens julebrev til børsnoterede virksomheder - bedre årsrapporter

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen redegør i et notat for nye regnskabsregler, som virksomhederne skal tage højde for, og orienterer om relevante afgørelser i relation til regnskabskontrollen i børsnoterede virksomheder.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen har under overskriften "Information skal give bedre årsrapporter fra de børsnoterede virksomheder" udsendt et notat - et såkaldt "julebrev"  - til de børsnoterede selskaber som en opfølgning på regnskabskontrollen i det forgangne år.

Formålet med notatet er at orientere om nye regler på regnskabsområdet, som virksomhederne skal tage højde for ved den kommende regnskabsaflæggelse, og om relevante afgørelser for at hæve kvaliteten af virksomhedernes regnskaber.

Blandt nye regler orienteres om årsrapporter på engelsk, om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og om digital indberetning af årsrapporten.

Styrelsen påpeger også, i relation til debatten om "disclosure overload", at man bør undgå gentagelser, undgå generisk information, udelade uvæsentlig information, og at reklame bør begrænses i årsrapporten.

Desuden beskrives de fokusområder for regnskabskontrol, som er aftalt  blandt europæiske myndigheder i regi af den europæiske tilsynsmyndighed ESMA: Nedskrivninger, Pensionsforpligtelser, Værdiforringelse af ikke-finansielle aktiver, Dagsværdimåling og oplysningsforpligtelser, Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, vurderinger og skøn samt Måling af og oplysningskrav vedrørende finansielle instrumenter.

Desuden er der information om de områder, hvor Erhvervsstyrelsen ofte konstaterer fejl i årsrapporterne for disse virksomheder samt om konkrete afgørelser. Orienteringen kan være nyttig for andre virksomheder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Hensigten hermed er at skærpe virksomhedernes opmærksomhed omkring netop disse typer af fejl, fx i relation til den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, redegørelsen for samfundsansvar, klassifikation og præsentation af aktivitet, som besiddes med henblik på salg, præsentation af ophørende aktivitet, oplysningskrav vedrørende immaterielle anlægsaktiver og tab ved værdiforringelse, indregning af ophørt renteswap, præsentation af aktietilbagekøb og kapitalnedsættelse, indregning af udskudt skatteaktiv mv.

Link til Erhvervsstyrelsens "Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven", december 2013

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126