Ny vejledning vedrørende aflæggelse af halvårsrapporter

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning til børsnoterede virksomheder vedrørende aflæggelse af halvårsrapporter. Vejledningen har til formål at henlede virksomhedernes opmærksomhed på nogle få forhold, hvor Erhvervsstyrelsen har konstateret, at halvårsrapporterne kan forbedres.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol konstateret tre forhold, hvor børsnoterede virksomheder skal være særligt opmærksomme, når de aflægger halvårsrapporter. Det drejer sig om følgende forhold: 

  • Ledelsesberetningen skal omtale hele halvårsperioden
  • Regulering af aktiver og forpligtelser målt til dagsværdier og udførelse af værdiforringelsestests til brug for halvårsrapporten
  • Tidligste anvendelsestidspunkt for ændringer til IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger

De nævnte opmærksomhedspunkter er baseret på erfaringer fra Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol af halvårsrapporter i tidligere år.

I forhold til det første punkt ønsker Erhvervsstyrelsen at understrege, at delårsrapporter skal beskrive den økonomiske udvikling år-til-dato. Dette betyder blandet andet, at ledelsesberetningen skal omtale hele halvårsperioden, og at dette gælder uanset om virksomheden frivilligt har udsendt en rapport for 1. kvartal. Oplysninger om begivenheder i 1. kvartal skal således gentages i halvårsrapporten, da det ikke er tilstrækkeligt kun at have fokus på udviklingen i 2. kvartal.

Derudover ønsker Erhvervsstyrelsen at gøre virksomhederne opmærksomme på, at det er styrelsens vurdering, at ledelsen hver gang, den aflægger regnskab for en delårsperiode, skal foretage en vurdering af, om dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, er ændret i forhold til sidste aflagte regnskab. Hvis dette er tilfældet, skal virksomheden indregne ændringerne i delårsregnskabet. Ledelsen skal tillige foretage en vurdering af, om der eksisterer indikationer på et nedskrivningsbehov på virksomhedens aktiver, såfremt disse aktiver ikke måles til dagsværdi.

Det tredje punkt omhandler Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvornår ændringen til IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger tidligst kan finde anvendelse. Ændringen vedrører en ændring af begrebet ”virksomhed”. FSR – danske revisorer har tidligere skrevet en nyhed om ændringen, som kan læses her.

Det fremgår af standarden, at ændringen træder i kraft for virksomhedsovertagelser, som finder sted i regnskabsår, som starter den 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse er også mulig. Ændringen er endnu ikke godkendt af EU, og det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at en ny standard, som ændrer i en eksisterende standard, først kan anvendes når ændringen er vedtaget af EU. Dette vil sige, at ændringen kan anvendes, når ændringen er vedtaget af EU, når dette ellers er i overensstemmelse med de konkrete bestemmelser i ikrafttræden.

Hele vejledningen kan læses her.