Orientering om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder

Faglig nyhedNyt notat fra Erhvervsstyrelsen vidner om en højere kvalitet, men understreger samtidig, at der er plads til forbedringer i børsnoterede virksomheders rapportering

Regnskab

”Orientering skal give bedre regnskaber fra de børsnoterede virksomheder” – sådan lyder det fra Erhvervsstyrelsen, der i december 2017 har udgivet et notat, om regnskabskontrollen af børsnoterede virksomheder. Notatet, der har karakter af et julebrev, orienterer om de væsentligste nye regler og afgørelser, som børsnoterede virksomheder skal have for øje ved den kommende regnskabsaflæggelse.

Præsentation af virksomhedens finansielle resultater og klassifikation af finansielle instrumenter, som enten egenkapital eller gæld, har tidligere voldt virksomhederne problemer og Erhvervsstyrelsen har derfor øget fokus på områderne. Ingen af kontrollerne har givet anledning til, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse, hvilket må være et udtryk for, at kvaliteten går i den rigtige retning.

Påvirkning af ”Brexit” på markedet er noget nær uundgåeligt. Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed, ESMA, opfordrer derfor virksomhederne til at rapportere om både indirekte og direkte risiko for, at den enkelte virksomhed præges af Storbritanniens udmeldelse af EU. Helt konkret er det forhold som indregning og måling af udskudte skatteaktiver/forpligtelser, hvor ESMA skønner, at det kan være nødvendigt at oplyse om usikkerhed relateret til de igangværende Brexit-forhandlinger.

Et af de områder, hvor Erhvervsstyrelsens kontrol viser, at der er plads til forbedringer er reglerne omkring den kønsmæssige sammensætning. En af de typiske fejl vedrører redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning, der ofte findes på virksomhedens hjemmeside. Reglerne stiller krav om, at ledelsesberetningen er forsynet med et link til den pågældende rapportering. Erhvervsstyrelsen har ved sin kontrol konstateret, at en lang række af disse links ikke virker.

Afslutningsvis kan det oplyses, at Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en undersøgelse af ”large cap” selskabers CSR-rapporter. Formålet med undersøgelsen er at finde frem til en række ”best practise” eksempler, som kan anvendes til inspiration, for de virksomheder der bliver omfattet af reglerne pr. 1 januar 2018.

Ovenstående er blot et udpluk af Erhvervsstyrelsens observationer og tiltag. Hent det fulde notat her.   

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044